График на съдебните дела

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд.

ГРАФИК НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ АПРИЛ 2021
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
Наср. за час N на дело Наср. за час N на дело Наср. за час N на дело
19.04.2021
11.00 275/2020 ВНОХД - - - -
21.04.2021
- - 09.40 97/2021 - -
- - 09.50 61/2021 - -
- - 10.10 37/2021 - -
22.04.2021
- - - - 10.45 20/2021
26.04.2021
09.30 35/2021 НВОХД - - - -
11.30 32/2021 ВЧНД - - - -
14.00 274/2020 ВНОХД - - - -
28.04.2021
- - 09.40 103/2021 - -
- - 10.10 85/2021 - -


Справка за месец Май