График на съдебните дела

Уважаеми посетители,

Чрез тази страница можете да осъществите директен достъп до информационната система на Бургаския апелативен съд.

ГРАФИК НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАНИЯ НОЕМВРИ 2020
НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ТЪРГОВСКИ ДЕЛА
Наср. за час N на дело Наср. за час N на дело Наср. за час N на дело
30.11.2020
09.30 242/2020 ВНОХД - - - -
10.00 249/2020 ВНОХД - - - -
14.00 281/2020 ВДЧНД - - - -


Справка за месец Декември