Окончателно: Даниел Пешев ще търпи ефективно наказание от пет години и половина за опит за убийство

 

Върховния касационен съд остави в сила решение на Апелативен съд – Бургас от 3 април 2019 г., с което е изменена първоинстанционната присъда на Даниел Пешев от гр. Бургас и е намалено наказанието му от 15 години на 5 години и 6 месеца „лишаване от свобода“.

Даниел Пешев е признат за виновен в това, че  на 30.08.2005 год. в гр. Бургас, в близост до бл.68 в к/с “П.Р.Славейков“, направил опит умишлено да умъртви  Пламен М. 

Деянието е извършено по особено мъчителен начин за пострадалия, и с особена жестокост, като същото е останало недовършено по независещи от дееца причини. Апелативният съд е признал за невинен и е оправдал Даниел Пешев по обвинението за предумишлено престъпление.

Подсъдимият ще изтърпява наказанието си при първоначален строг режим. 

Пресофисът на Апелативен съд – Бургас припомня, че до инцидента при който, Пламен М едва не губи живота си се стига след скандал в заведение в гр.Бургас, като пострадалият е опитвал да защити бившата приятелка на Даниел Пешев. Малко по-късно 18-годишният Даниел заедно с други двама мъже проследил и нападнал Пламен М.  Пешев го намушкал  първо в коремната област, после в ръката. Общо седем прободно– порезни рани е получил пострадалия. Раната в гърдите със засягане на сърцето е могла да причини смъртта на му и само бързата, навременна и квалифицирана  лекарска помощ е предотвратила смъртния изход.

По внесен обвинителен акт през ноември 2015 година е образувано дело в Окръжен съд – Бургас. Съдебното производство е разгледано в отсъствието на подсъдимия,  като с присъда от май 2016 г. той е признат за виновен в опит за умишлено убийство и му е наложено наказание от 6 години „лишаване от свобода“. Присъдата е обжалвана пред Апелативен съд – Бургас, който с решение от октомври 2016 година отменя акта и връща делото за ново разглеждане от стадия на разпоредително заседание.  Второто първоинстанционно производство приключва с присъда от 15 години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим, произнесена в присъствието на Даниел Пешев през януари 2018 г.

По жалба на подсъдимия и на частния обвинител е образувано дело пред Апелативен съд – Бургас, който изменя присъдата и постановява 5 години и половина лишаване от свобода. Това решение Апелативен съд – Бургас е обект на касационен  протест от прокуратурата и на касационни жалби от страна на защитниците на подсъдимия. Върховният касационен съд е намерил протеста и жалбите за неоснователни.

Решението е окончателно.

 

01.11.2019 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаваният магистрат от Апелативен съд – Бургас Мария Тончева излиза в пенсия

 

 

Съдия Мария Тончева най-опитният юрист – специалист по гражданско право в Апелативен съд – Бургас и уважаван магистрат днес официално се раздели с колегите си от Апелативен съд –  Бургас, след като с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет бе освободена от длъжност, поради навършване на пенсионна възраст.

По предложение на председателя на Апелативен съд – Бургас Деница Вълкова Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри съдия Тончева с отличие „личен почетен знак – първа степен златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Мария Тончева има над 40-години юридически стаж, от тях над 30 години е в съдебната система, заемайки последователно длъжностите – стажант съдия в Окръжен съд – Бургас и съдия в Окръжен съд – Бургас. В Апелативен съд – Бургас е от м. ноември 1998 г. с достигнат ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

Специализирана е в разглеждането на граждански дела и винаги е работила на 100% натовареност при разпределението на делата. Придобила е статут на несменяемост по закон. Два пъти е била командирована във ВКС през 2001 г. и през 2005 г.

Съдия Тончева притежава изключителни професионални и етични качества. Показва задълбочено познаване на гражданското материално и процесуално право.

В осъществената от нея правораздавателна дейност винаги следи и прилага актуалната съдебна практика на касационната инстанция. Непрекъснато е повишавала своята квалификация, чрез участия в обучения и семинари.

Съдия Тончева е отдаден на професията магистрат.

Дейността й винаги е била високо оценена при проверките, извършени през последните години.

По повод пенсионирането си съдия Мария Тончева получи плакет от председателя на Апелативен съд – Бургас.

 

 

 

31.10.2019 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Потвърдиха ареста на издирван с Европейска заповед за арест британски гражданин

 

Британският гражданин Гавин Ф. ще остане задържан под стража до разглеждане на делото за Европейската заповед за арест по същество. Днес състав на Апелативен съд – Бургас остави без уважение жалбата на чуждия гражданин и потвърди най-тежката мярка за неотклонение.

Гавин Ф. се издирва въз основа на  Европейска заповед за арест /ЕЗА/ от 18.01.2017 г., издадена от Магистратския съд в гр. Плимут, за престъпление - заговор за кражба от магазини с други лица, осъществено в периода  28.10.2014 г. и 19.04.2015 г.

В ЕЗА е посочено, че Гавин Ф. и още четири лица са откраднали различни вещи от верига магазини за домашни потреби. Четиримата са осъдени и за получили наказания между 20 и 28 месеца „лишаване от свобода“, а Гавин Ф. не се е явил в полицейския участък, когато това е искано от него, а е избягал.

Въззивният състав споделя изводите на първата инстанция, че марката за неотклонение задържане под стража се явява подходяща в случая за да обезпечи присъствието на исканото лице на делото по същество.

Гавин Ф. е чужд гражданин, на държава членка на ЕС, с валидни документи, с които може безпрепятствено да напусне страната ни. Той е застрашен от реалната възможност да бъде осъден във Великобритания на наказание лишаване от свобода. Няма доказателства за наличие на постоянен адрес в България.

 Всички тези обстоятелства обосновават реална опасност от укриване на исканото лице и мотивират апелативните съдии да потвърдят мярката за неотклонение.

Определението е окончателно.

 

24.10.2019 г.     

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас задържа под стража българин, издирван с Европейска заповед за арест от гръцките власти

 

 

Бургаският апелативен съд отмени определение на Окръжен съд – Бургас и взе мярка за неотклонение „задържане под стража“спрямо Вълко П., който се издирва от властите в Република Гърция за изпълнение на наказание за извършено престъпление.

Вълко П. се издирва с Европейска заповед за арест (ЕЗА), издадена от съд в гр. Траки, Република Гърция. Съдът е постановил решение по силата на което наложил наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 8 години, както и го е осъдил да заплати направените съдебни разноски в размер на 360 евро. В заповедта за арест е посочено, че в периода октомври-декември 2009 г., Вълко П. заедно с други две лица - български и гръцки гражданин са изготвяли фалшиви стикери, които са използвали на бутилки за алкохолни напитки – уиски, означаващи, че продуктът произхожда от известни фирми за производство и търговия, което в действителност не  е отговаряло на истината. В бутилките се е съдържала негодна за потребление течност. Като стока, предназначена за свободна търговия, лицата са целели да набавят облага в размер на 63 402.30 евро.

Това престъпление има аналог по българския Наказателен кодекс.

В определението на Апелативен съд – Бургас е посочено, че протестът на прокуратурата срещу мярката за неотклонение “подписка“ взета на 18 октомври от Окръжен съд – Бургас е основателен. Налице са доказателства, от които може да се обоснове наличие на реална опасност лицето да се укрие или отклони от производството по  разглеждане на тази заповед по искане на компетентните власти на Гърция. Взетата от окръжния съд мярка за неотклонение  „подписка“ не обезпечава в достатъчна степен присъствието на издирвано лице в предстоящите съдебни процедури, поради което следва да бъде отменена, допълват магистратите.

Постановеният съдебен акт е окончателен.

 

23.10.2019

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас бе отличен за активно партньорство с Националния институт на правосъдието

 

 

Институционална награда за активна обучителна дейност получи Апелативен съд – Бургас от Националния институт на правосъдието по повод 15 години от дейността на НИП и 25 години съдебно обучение в България.

Отличието – плакет на НИП, бе връчено от директора  на института  г-жа Миглена Тачева на председателя на Апелативен съд­ – Бургас съдия Деница Вълкова по време на отбелязването на двата юбилея в София на 21 октомври.

Г-жа Тачева подчерта, че Апелативен съд – Бургас е най - активният партньор на НИП в обученията на магистрати и съдебни служители. Тя благодари за усилията на ръководството на съда и за подкрепата при организирането на регионалните семинари за Апелативен район – Бургас.

От своя страна съдия Вълкова изрази увереност, че доброто взаимодействие между НИП и съдилищата ще продължи и в бъдеще в посока повишаване квалификацията на съдии и съдебни служители.

 

 

                                                                         

 

22.10.2019 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ВКС остави в сила решение на АС – Бургас за грабеж и ползване на чужда кредитна карта

 

Върховният касационен съд остави в сила решение на Апелативен съд – Бургас, с което е изменена присъдата и е намалено наказанието на Цветомир М. от две години и осем месеца на две години „лишаване от свобода“ за грабеж и използване на чужда кредитна карта.

Цветомир М. е признат за виновен за това, че на 09.12.2017 г. в 5.15 сутринта в гр. Бургас, в к-с „Меден рудник“, от отнел дамска чанта от владението на Петя К., с намерение противозаконно да я присвои, като употребил за това сила. В чантата имало 5 евро, 1 лев, 1 бяла електронна запалка, 3 секретни ключа, дамско портмоне марка „Прада“, мобилен телефон със зарядно устройство, използван със СИМ карта, кредитна карта на „БНП Париба” и листче, на което бил записан ПИН кода за нея, лична карта, всичко на обща стойност 409,80 лв. Два часа по-късно на същия от 07:11 часа до 07:16 часа в гр. Бургас, при условията на продължавано престъпление, Цветомир М. е използвал кредитната карта на Петя К. и извършил успешни транзакции общо на сумата от 300 лева.

Към ефективното наказание, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим, съдът е присъединил и наложената глоба в размер на 300 лева.

Решението на Върховния касационен съд не подлежи на обжалване или протест.

 

21.10.2019 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Потвърдиха ареста на водач, задържан с 55 кг. наркотик

 

 

Апелативен съд – Бургас остави в ареста Николай Д., като потвърди законосъобразността на мярката му за неотклонение „задържане под стража“.

Николай Д. от гр. Омуртаг е обвинен за извършени в условията на съвкупност две умишлени престъпления - за това, че на 30.06.2019 г. в гр. Бургас, на кръгово кръстовище между бул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Транспортна“, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение в товарен микробус „Мерцедес Вито“ наркотични вещества, а именно: 110 бр. пакета хероин, с общо тегло около 55 кг., като наркотичните вещества са в особено големи размери и за това, че е управлявал микробуса след употреба на метамфетамин.

Първото престъпление се наказва с „лишаване от свобода“ от 5 до 15 години и глоба от 20 00 лева до 100 000 лева, а  за второто законът е предвидил наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 3 години и с глоба от 500  до 1500 лева.

Николай Д. е мярка да неотклонение “задържане под стража“ от 01.07.2019 година. На 17.10.2019 година Окръжен съд – Бургас е оставил без уважение искането му за по–лека мярка. Определението на първата инстанция Николай Д. обжалва пред Апелативен съд – Бургас.

Въззивният състав намира, че към момента не е налице  промяна в обстоятелствата на досъдебното производство, която да налага изменение на мярката за процесуална принуда.

Не е разколебано обоснованото предположение, че обвиняемият Николай Д. е автор на деянията, за които е привлечен под наказателна отговорност. Изводът е направен на базата на събран доказателствен материал - свидетелски показания, писмени доказателства, изготвена експертна химическа справка, иззети веществени доказателства и др.

Продължава да е налице и опасността от укриване или извършване на престъпление.

Съдът счита, че продължителността на ареста - малко над три месеца, не е прекомерна в контекста на чл. 5 от Европейската конвенция за правата на човека и нормата в НПК за продължителността на мярката “задържане по стража“, съобразно предвидените наказания за престъпленията, в които е обвинен.

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

 

18.10.2019 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Задържаният за убийството на фелдшера от с. Орешник, община Тополовград остава под стража

 

 

Бургаският апелативен съд потвърди определение на Окръжен съд – Ямбол, с което е взета най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Иван П. от с. Орешник, община Тополовград.

Иван. П. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 8.10.2019 г.в с.Орешник, общ.Тополовград, ул."Москва" №12 в здравната служба, умишлено чрез нанасяне на удари с нож по тялото е умъртвил Димитър. Ф., като същият е бил медицински специалист и убийството е извършено при изпълнение на службата и функцията му.

За престъплението, в което  Иван П. е обвинен, законът предвижда три алтернативни наказания - лишаване от свобода от 20 до 30 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. 

Въззивният състав приема, че от извършените на този етап от разследването следствени действия и показанията на разпитаните до момента свидетели може да се направи обосновано предположение, че Иван П. е съпричастен към повдигнатото му обвинение. Магистратите отбелязват, че в това съдебно производство съдът не установява вината на обвиняемия - така както се изисква с крайният съдебен акт по делото.

 Апелативните съдии, са посочили определението си, че предвид характера и степента на обществена опасност на престъплението, начина на извършването му, настъпилия общественоопасен резултат и тежестта на предвиденото наказание - лишаване от свобода минимум за 20 години има опасност обвиняемият да се опита да избегне наказателна отговорност .

Обстоятелствата, че задържаният има постоянен адрес и чисто съдебно минало са били налице и към периода на престъплението, очевидно не са били пречка за осъществяването му и не могат да опровергаят опасността от това да се укрие от правосъдните органи.

Апелативният съд счита, че при тези обстоятелства, ако обвиняемият е на свобода съществува опасност да извърши друго престъпление, или да повлияе върху свидетелите.

 Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

17.10.2019 г.

 

 

LEX NEWS: ВСС иска спешни промени в закона заради липсващи съдебни заседатели

Идея: Всеки гражданин да се счита за съдебен заседател, ако отговаря на изискванията на закона

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет спешно ще сезира министъра на правосъдието Данаил Кирилов и правната комисия на Народното събрание заради липсата на съдебни заседатели. Целта на сигнала е да се предприемат бързи законодателни изменения, с които да се облекчи процедурата за подбор на заседатели.

Проблемът беше поставен от Боряна Димитрова, която отбеляза, че през последните дни е получила много сигнали от председатели на съдилища от цялата страна за проблем с набирането на нови съдебни заседатели. Мандатът на сегашните изтича към края на годината. Общинските съвети са обявили процедури за избор на нови, но в някои от градовете няма нито един желаещ за заседател. В други пък кандидатите са крайно недостатъчно.

Само преди месец от Бургаския апелативен съд разпространиха чрез медиите призив към гражданите да се включат в правораздаването. За Районния съд в Бургас при необходимост от 135 съдебни заседатели в Общинския съвет бяха постъпили 50 кандидатури. За окръжния съд се търсят 90 души, а документи бяха подали едва 41.

Боряна Димитрова обясни, че подобни проблеми има и в Хасково, Ямбол, Кърджали, Пазарджик, Добрич, Враца, Тополовград, а вчера е станало ясно, че и в района на Софийския окръжен съд има недостиг на кандидати за съдебни заседатели. В Несебър пък нямало нито един желаещ.

Димитрова посочи, че няма ясна дефиниция на проблема – дали се дължи на завишените изисквания в Закона за съдебната власт, въведени с промените през 2016 г., или заради ниското възнаграждение.

Спънките са свързани не само с налагане на горна възрастова граница от 68 години, но и с ограничението на до два последователни мандата, изискването за документи за принадлежност към Държавна сигурност и към разузнавателните структури на Българската армия и др.

Някои членове на съвета поискаха да се направи анализ на причините за липса на кандидати. Драгомир Кояджиков се усъмни, че става въпрос за законодателните промени, като каза, че е участвал в подбора на съдебни заседатели и тогава изискванията са били същите, но кандидати е имало и то доста. И сподели, че е разговарял с хора и се оказва, че избрани за съдебни заседатели въобще не влизат по дела, а по тях се явяват все едни и същи хора.

Олга Керелска поясни, че в етичната комисия е имало сигнал от гражданин, който е бил одобрен за съдебен заседател в Софийския районен съд, но въобще не е участвал в дела. Мъжът се е оплакал, че все едни и същи хора се избират за участие в процеси. От СРС отговорили, че съдебните заседатели се избират на случаен принцип, като признали, че наистина някои имена се срещали по-често.

Неизбраните няма да имат стимул и няма да участват в правораздаването, се чуха възгласи в залата.

И Боряна Димитрова, и Цветинка Пашкунова заявиха, че няма време за анализи, защото това изисква време, а отлагането на решаването на въпроса ще затрудни работата на съдилищата.

Един от вариантите е да отпадне ограничението на мандатите. Друг е да бъде премахната горната възрастова граница. Но тепърва ще се решава какво ще се предприема.

Идея: Всеки гражданин да се счита за съдебен заседател и може да бъде избран за такъв

Същевременно стана ясно, че председателят на Бургаския апелативен съд Деница Вълкова е изготвила подробно предложение как може да се реши проблемът, което също ще бъде изпратено на правосъдния министър и правната комисия.

Тя предлага всеки български гражданин, който отговаря на условията в чл. 67 от Закона за съдебната власт (виж карето – б.а.) да се счита ex lege съдебен заседател. А онези от тях, които не отговарят на изискванията на закона, за да придобият статут на съдебен заседател, съответният съд да събира служебно информация чрез автоматизирани информационни системи и при констатиране на такива, да избира следващ гражданин за съдебен заседател.

По отношение на реда за уведомяването на съответния гражданин, за когото не са налице пречки, че е избран да се включи като съдебен заседател за разглеждане на наказателно дело, трябва да се изработи изцяло нова нормативна база в тясно взаимодействие с другите държавни власти на предстоящите заседания на Съвета за координация и сътрудничество за създаване на Национален механизъм за мониторинг на борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и върховенството на закона.

Председателката на Бургаския апелативен съд обяснява, че идеята ѝ е да се издигне авторитетът на съдебната власт и да се повиши общественото доверие в работата на съда, защото „обективната оценка на гражданското общество, медиите и/или политиците за работата на съда логично предпоставя повишаване отговорността на отделния гражданин и увеличаване възможностите на дееспособните български граждани да участват пряко в правораздаването по улеснена и най-вече автоматизирана процедура за избор“.

Такова общо задължение за участие в съдебния състав като съдебен заседател несъмнено ще улесни гражданите да опознаят непосредствено правилата за работа по наказателни дела и неминуемо ще намали даването на оценки от такива, които никога не са били страни, нито дори участници или публика при разглеждането на конкретни съдебни дела и поради това априори са необективни“, казва още Вълкова.

Що се отнася до настоящите проблеми за липсата на желаещи да станат съдебни заседатели, тя предлага някои законодателни промени.

Според Деница Вълкова една от причините за проблема са завишените изисквания към кандидатите, които трябва да удостоверят липсата на психически заболявания, принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби, настоящ адрес и т.н. Според шефката на АС-Бургас в закона и в Наредбата на съдебните заседатели изрично трябва да се посочи кои документи се представят от кандидата и кои се събират по служебен път, за да могат хората да преценят колко време и средства ще им коства участието в процедурата за избор.

Наред с това тя предлага да се преразгледат правилата за възнаграждението на съдебните заседатели и забраната за избор за повече от два последователни мандата, защото и това се сочи като причина за липса на кандидати.

Според председателката на апелативния съд в Бургас промяна трябва да има в чл. 72, ал. 1 от ЗСВ като отпадне ограничението, че съдебните заседатели се свикват за участие в съдебни заседания най-много за 60 дни в рамките на една календарна година.

Това ограничение е заложено и като алгоритъм при подбора на съдебните заседатели в ползвания към настоящия момент модул от деловодните програми на съдилищата, поради което се получава така, че едни съдебни заседатели не са избирани за участие в съдебни заседания за повече от шест месеца, а други се избират за две и повече заседания в един ден, но при различни съдебни състави, което прави невъзможно участието им във всички заседания и се налага нов избор…

Опитът ни до момента показва, че през годините около 30% от избраните и положили клетва съдебните заседатели се отказват по собствено желание или отпадат поради други причини. При тази липса на интерес за включване като съдебни заседатели, наличието на такова ограничение и допълнителното задължително изискване всеки съдебен заседател да премине специализирано обучение като условие за правомощието му да правораздава, ще затрудни съдилищата в организацията на работата на съда относно съдебните заседания по първоинстанционни наказателни дела, за разглеждане на които законът изисква в съдебния състав да участват съдебни заседатели, както и ще повиши броя на ненасрочени или впоследствие отложени наказателни дела поради липса на законен състав“, посочва Деница Вълкова.

Още една промяна предлага шефката на АС-Бургас – в наредбата за съдебни заседатели. В чл. 16, ал. 3 от нея се казва: „Всеки съдебен заседател може да уведоми писмено администрацията на съответния съд в кои времеви периоди или часове през деня има обективни пречки за участие в работата на съда, с цел по-добрата организация и планиране на работата„.

Деница Вълкова изтъква, че тази разпоредба не съответства на чл. 66, ал. 2 от ЗСВ, която признава еднакви права и задължения на съдебните заседатели с тези на съдиите. „Текстът не приоритезира адекватно обществения интерес за справедлив съдебен процес в разумен срок спрямо този на отделния съдебен заседател да полага труд или спрямо правото му на семеен живот. Посочената разпоредба не само не подпомага организацията и планиране на работата в съда, а напротив поставя в зависимост магистратите от волята и разположението на съдебните заседатели при първоначалното насрочване на съдебните заседания“, казва шефката на АС-Бургас.

В заключение тя предлага Съдийската колегия да инициира диалог между председатели на съдилища и съответните общински съвети преди обявяване на процедурата, като се проведе по-широка и ефективна информационна кампания за правомощията и ролята на съдебния заседател, в рамките на която гражданите да се запознаят с правата и задълженията на съдебните заседатели, както и да се прецизират текстовете на обявата за набиране на заявления от желаещите за съдебни заседатели. За избягване на избор на недобросъвестен съдебен заседател за втори мандат, да се изисква справка/препоръка от съда с конкретна информация относно спазването на задълженията от съдебния заседател в предходния мандат, като се отразят закъснения за съдебни заседания и неявяване в съдебно заседание, без уважителни причини за това и без предварително да бъде уведомен съдът, което е довело до отлагане на делото, неспазване на етичните принципи и други, посочва Деница Вълкова.

 

 

https://news.lex.bg/%d0%b2%d1%81%d1%81-%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4/

 

08.10.2019 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд - Бургас потвърди първоначалния арест на служител на ИАРА, разследван за подкуп

 

 Бургаският апелативен съд потвърди като правилно и законосъобразно определение на Окръжен съд – Бургас, с което спрямо  Янчо Г., служител в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е взета постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

На Янчо Г. е повдигнато и предявено обвинение по чл.301 ал.1 от НК – за това, че на 25.09.2019г. в гр.Бургас, като длъжностно лице специалист, командирован да изпълнява трудовите си задължения в сектор „Рибарство и контрол - гр. Бургас “ в отдел „Рибарство и контрол - Черно море“ - Бургас, към ГД „Рибарство и контрол“ в ИАРА, поискал и приел дар - парична сума в размер на 450 лева, който не му се следвал, за да не извърши действие по служба – да не осъществява контролните си функции спрямо Р.П. при извършван от същия неправомерен риболов.

Въззивият състав е споделил изводите на първата инстанция, че има достатъчно събрани доказателства - гласни, писмени и веществени, които обосновават предположението, че Янчо Г. може да е извършил престъплението, в което е обвинен. Съдът е преценил, че съществува и реална опасност той да извърши ново престъпление. Тези изводи се основават на данните, изнесени от разпитаните по делото свидетели за поведението на Янчо Г., демонстрирано в отношенията помежду им по повод реализиране на деянието, предмет на обвинението. В подкрепа на същата теза се добавят и данните от показанията на свидетел, представени от прокурора в съдебното заседание пред въззивния състав,  който твърди, че бил обект на заплашителни действия от страна на близки на обвиняемия по повод воденото наказателно производство.

Определението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

 

04.10.2019 г.

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас обяви за решаване дело за блъснат велосипедист в гр. Приморско

 

 

Тричленен състав на Апелативен съд – Бургас обяви за решаване делото за катастрофата от 03.12.2017 г. в гр. Приморско, при която загина велосипедиста Евелин Д.

         Производството пред въззивната инстанция е образувано по жалба на подсъдимия Владимир К., осъден от Окръжен съд – Бургас на 17 години  лишаване от свобода при първоначален общ режим.

Около 12:20 ч. на въпросната дата, на ул. „Трети март“ в гр.Приморско, зад волана на  лек автомобил „Опел Омега“ Владимир К., нарушил правилата за движение по пътищата. Шофирайки с  превишена скорост - 94 км/ч., навлязъл в лентата за насрещно движение, като по този начин допуснал пътно-транспортно произшествие с насрещно движещият се по пътното платно велосипедист Евелин. Д. и по непредпазливост причинил смъртта му. По време на катастрофата Владимир К. е бил в пияно състояние - 2,70 промила алкохол в кръвта, като след удара е избягал от местопроизшествието.

На днешното съдебно заседание съдът изслуша три вещи лица. Две от тях – експерти от Националния институт по криминалистика бяха разпитани, чрез видеоконференция, относно заключенията им за изготвената физико-химична експертиза. Съдът разпита и вещото лице, изготвило допълнителна видео-техническа експертиза.

Апелативният прокурор пледира присъдата да бъде потвърдена като правилна и законосъобразна. Държавното обвинение поиска и промяна на мярката за неотклонение от „подписка“ в „задържане под стража“. За потвърждаване на първоинстанционната присъда се обявиха и поверениците на частните обвинители.

Защитата на подсъдимия оспори авторството на осъщественото  престъпление и помоли апелативните съдии да отменят присъдата и да оправдаят подсъдимия. Алтернативното искане бе връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на Окръжен съд – Бургас поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. 

В личната си защита и последна дума подсъдимият Владимир К. категорично отрече да е управлявал автомобила по време на тежкия пътен инцидент.

След тайно съвещание съдебният състав мотивира промяна в мярката за неотклонение от „подписка“ в „домашен арест“ и възложи контролирането за изпълнението й на СДВР.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7 –дневен срок пред Върховния касационен съд на Република България.

Апелативен съд – Бургас ще се произнесе по съществото на делото в законоустановения срок.

 

01.10.2019 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас потвърди арест  на мъж от Сливен, разследван в Германия за трафик на хора и изнудване

 

Бургаският апелативен съд потвърди марката за неотклонение „задържане под стража“ на Стефан К. от с.Сотиря, община Сливен,  задържан на основание Европейска заповед за арест (ЕЗА), издадена от Районен съд гр. Хамбург, Германия.

  Мъжът се издирва с цел провеждане на наказателно производство за две престъпления по немското законодателство - 1.тежка форма на принудителна проституция,  придружена с експлоатиращо сводничество, дирижиращо сводничество и опасна телесна повреда; 2. Опит за изнудване, придружено с обида. Тези деяния са престъпления и по българското законодателство - трафик на хора и изнудване.

Целта на  мярката за неотклонение в това производство е единствено обезпечаване присъствието на лицето по време на разглеждане на ЕЗА, предотвратяване на бягството му и евентуално укриване, с което би могъл да попречи за предаването му на германските власти, ако бъде уважено искането им, посочено в Европейската заповед за арест.

Според съдебния състав на Бургаски апелативен съд има реална опасност исканото лице да се укрие, за да избегне наказателното преследване.

Стефан К. е обвинен в множество умишлени престъпления срещу личността на пострадалата жена. Има данни за многократно осъществен психически и физически тормоз над нея, която била системно принуждавана да работи като проститутка. Мъжът има и обременено съдебно минало. За едно от престъпленията посочени в ЕЗА предвиденото наказание според немското законодателство е от шест месеца до десет години лишаване от свобода.

Тези обстоятелства съдът приема за достатъчно сериозни, за да провокират исканото лице да се укрие, ако не бъде задържано под стража. Апелативните съдии се позовават и на практиката на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, съгласно която тежестта на обвинението може да мотивира въззивния съд да приеме, че в случая е налице реален, а не хипотетичен риск от укриване.

 Апелативният съд е намерил взетата от първоинстанционния съд в гр. Сливен мярка за неотклонение за адекватна и е потвърдил определението, като правилно и законосъобразно.

Постановеният съдебен акт е окончателен и не подлежи на обжалване.

 

27.09.2019 г.

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Брифинг на административния ръководител на Апелативен съд – Бургас във връзка с удължаване на процедурата за избор на съдебни заседатели

 

 

Процедурата за определяне на съдебни заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Районен съд – Бургас и Окръжен съд – Бургас е удължена до 17 септември. Това съобщиха днес на съвместен брифинг председателят на Апелативен съд- Бургас Деница Вълкова и председателят на Общински съвет – Бургас Костантин Луков, които призоваха гражданите на Бургас и на общините в района да бъдат активни и да не пропускат възможността пряко да участват в правораздаването.

 На срещата в Апелативен съд – Бургас бяха  изнесени данни за необходимия брой съдебни заседатели за Бургаския  апелативен район.

 За Районен съд – Бургас при необходимост от 135 съдебни заседатели в Общинския съвет са постъпили 50 бр. документи на кандидати, за Окръжен съд – Бургас съотношението е 90 към 41.

 Проблеми има и с липсата на желаещи да участват в правораздавателната дейност в гр. Несебър, гр. Тополовград и гр. Ямбол, където най-вероятно също ще се удължи процедурата.

„Промените в Закона за съдебната власт от 2016 г. ни изправиха пред сериозни затруднения с набирането на кандидати за съдебни заседатели. На практика за първи път се налага в Апелативен район - Бургас да бъдат гласувани кандидатури на съдебни заседатели по новите процедури“, коментира съдия Деница Вълкова и допълни, че проблемите идват от завишените изисквания към избора на съдебните заседатели, от възрастовата горна граница до 68 години, от големия брой документи, който трябва да представят кандидатите и вероятно от недостатъчната информация, която имат гражданите за тази отговорна и интересна обществена дейност.

Председателят на Апелативния съд разясни нормативните изисквания пред кандидатите и начина на заплащане на труда им, като добави, че всеки съдебен заседател получава възнаграждение по специална законоустановена формула, при гарантиран минимум от 20 лв. на ден. На съдебните заседатели се възстановяват разходите за транспорт, които са направили във връзка с участието им в съдебни заседания. При неизпълнение на задълженията председателят на съда може да наложи глоба на съдебен заседател.

Съдебните заседатели участват в съставите на първоинстанционните съдилища при разглеждането на наказателни дела. Вълкова посочи, че работодателите са длъжни да освобождават съдебните заседателите от работа за участието им в съдебните процеси по време на мандата им.

„Сега е моментът всеки, който не вярва в прозрачността, почтеността и ефективността на съдебната система, да се кандидатира и да се възползва от възможността пряко, заедно със съдиите да правораздава. По този начин, със собственото си участие и с гласуването и произнасянето в тайното съвещание в съответното наказателно дело, гражданите могат да влияят непосредствено върху качеството на правораздаването и справедливостта на съдебния процес“, посочи още съдия Вълкова.

Председателят на Общинския съвет Костантин Луков обясни, че на сайтовете на Общински съвет и на Община Бургас е поместена подробна  информация за процедурата и за необходимите документи. Гражданите могат да ползват готовите образци, които също са публикувани в обявлението. Дори и да имат затруднения, на място в Общински съвет, могат да получат насоки и помощ с попълването на документите. Някои от тях се събират по служебен път, с цел максимално улеснение на кандидатите, каза още г-н Луков.

По закон Общинските съвети в публично заседание определят кандидатите са съдебни заседатели, които предлагат за избиране от общите събрания на съдилищата.

 „В случай, че не бъде попълнен необходимия брой за съдебни заседатели има реална опасност да се забави наказателно правораздаване в съдилищата“, коментира съдия Деница Вълкова и отново призова гражданите да бъдат активни и отговорни и да кандидатстват за съдебни заседатели, защото това е един от инструментите да се преодолее кризата с недоверието към работата съдебната система.

Новите съдебни заседатели ще бъдат обучени непосредствено след полагането на клетва в началото на мандата им .

        

Информацията за цялата процедура за избор на съдебни заседатели за мандат 2020-2024 г. гражданите могат да намерят на адрес:

https://burgascouncil.org/Novini-Vazhni-sobshcheniya/3924

 

 

11.09.2019 г.

 

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дългогодишният съдия от търговско отделение на Апелативен съд – Бургас Румяна Казларова се пенсионира

 

 

Магистратът е освободен от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 07.09.2019 г.с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен на основание чл. 165 ал. 1, т. 1 от ЗСВ.

         По предложение на председателя на Апелативен съд – Бургас Деница Вълкова за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри съдия Казларова с най-високото отличие „личен почетен знак – първа степен златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева.

Съдия Румяна Казларова има над 43 години общ юридически стаж,  от които над 30 години в съдебната система. Заемала е последователно длъжностите: стажант съдия, арбитър  и съдия в Окръжен съд – Бургас.

Тя е един от първите магистрати, встъпили в длъжност „съдия“ в  Апелативен съд – Бургас в годината на неговото създаване. От 1998 г. до момента правораздава в търговското отделение на съда.

Съдия Казларова е изграден професионалист с доказани качества през годините. Притежава задълбочени познания и практически опит в областта на търговското прано, които успешно прилага при разглеждането и решаването на делата. Нейният професионализъм, опит и познания в областта на търговската несъстоятелност са високо оценени – участвала е през 2011 г. като експерт в проект организиран от Министерството на правосъдието „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност. Прозрачна и ефективна съдебна система“.

По повод пенсионирането си съдия Казларова получи специален  плакет от председателя на Апелативен съд – Бургас и поздравителен адрес, в който се казва: „Приемете нашите благодарности за всеотдайната съдийска работа, която изпълнявахте с достойнство и компетентност, за стремежа да поддържате високо ниво на професионализъм, за усилията да утвърждавате върховенството на закона и идеята за справедливост“.

 

 

10.09.2019 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Над 7 хиляди лева санкция за търговец, продавал стоки-имитации на оригинални марки

 

Бургаският апелативен съд потвърди имуществена санкция в  размер на 7 100 лева на ямболска фирма, предлагала за продажба фалшиви маркови стоки  в курортен комплекс „Слънчев бряг“.

Санкцията представлява равностойността на имуществената облага, с която дружеството „Де Мира 2012" ЕООД  гр. Ямбол би се обогатило в резултат на извършено от неговия управител – Мирослава М., престъпление против интелектуалната собственост.

На първа инстанция по наказателно дело от общ характер Мирослава М. е призната за виновна и осъдена на пробация, за това че на 03.08.2016 г. в гр.Несебър, в търговски обект стопанисван от дружеството в базар "Палма" в к.к. "Слънчев бряг, в качеството си на управител, ползвала в търговската си дейност, регистрирани търговски марки без съгласието на притежателите на изключителните права върху тях.

За продажба са били предлагани общо 143 артикула - колани, чанти, обувки и портмонета, означени с наименованието на марките Louis Vuitton, Michael Kors, GIVENCHY, Tommy Hilfiger и CHANEL, без правно основание. Артикулите възлизали на обща стойност 7 100 лева като реплика и на обща стойност 46 240 лева като оригинали.

По предложение на прокурор съгласно чл.83д от Закона за административните нарушения и наказания е образувано наказателното дело от административен характер пред първоинстанционния съд. Окръжен съд – Ямбол е наложил санкцията. Апелативен съд – Бургас е намерил жалбата на юридическото лице за неоснователна и е потвърдил акта на първата инстанция, като правилен и законосъобразен.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

09.09.2019 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Бургаският апелативен съд потвърди присъда на собственичка на фирма и нейната майка за престъпление срещу данъчната система

 

 

Със свое решение по въззивно наказателно дело от общ характер тричленен състав на Апелативен съд – Бургас потвърди наказанията на Лилия К. и Милена С., укрили ДДС за над 73 000 лева.

Двете жени са признати за виновни в това, че през периода 11.09.2010 г. до 16.05.2011 г. в гр. Бургас, пред ТД на НАП, в съучастие помежду си като съизвършители, Лилия К. – в качеството си на едноличен собственик на капитала, управляваща и представляваща “Касиопея 2006” ЕООД, а майка й Милена С. в качеството си на пълномощник, при условията на продължавано престъпление и в условията на посредствено извършителство, чрез невиновно лице, счетоводител на дружеството, избегнали плащането на данъчни задължения в особено големи размери - сумата от общо 73 360,03 лева, представляваща дължим данък добавена стойност за общо шест данъчни периода.

Престъплението е извършено чрез използване на документи с невярно съдържание – 27 бр. данъчни фактури по неосъществени сделки с две търговски дружества. Търговските сделки отразени в първичните счетоводни документи като услуга “реклама“ били фиктивни и нереални. По делото е безспорно доказано, че посочените като издатели на фактурите дружества не са имали необходимата кадрова и техническа обезпеченост за извършване на доставките, документирани в тях, не са ги завели в дневниците си за продажби, не са налице писмени данни за извършени плащания. Съдът е приел, че се касае за документи с невярно съдържание – отразените в тях доставки нямат характера на „доставка“ по смисъла на Закона за ДДС.

Подсъдимите са потвърдили неистина в 6 броя справки декларации по ДДС и в дневниците за покупки на “Касиопея 2006” ЕООД, подадени по електронен път до ТД на НАП – Бургас и по този начин е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 73 360,03 лева.

Според апелативните съдии и двете са предвиждали и желаели настъпването на общественоопасните последици от съвместната си дейност – избягване плащането на ДДС в особено големи размери. Всяка от тях е имала знанието, че представените пред счетоводителя фактури не отразяват реално извършени доставки и че подавайки месечните справки-декларации по ЗДДС, изготвени на основата на тези счетоводни документи с невярно съдържание, данъчният резултат ще бъде променен в полза на дружеството, като ще се реализира правото на ползване на данъчен кредит, съответно – намаляване на данъчните задължения.

Подсъдимите са действали със съзнание, че всяка от тях участва в общата дейност, насочена към осуетяване плащането на данъчни задължения в особено големи размери, се посочва в съдебния акт на въззивния състав.

Лилия К. и Милена С. са осъдени на по три години лишаване от свобода, като изтърпяването на наказанието е отложено с изпитателен срок от пет години.

Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на РБългария в петнадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

05.09.2019 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас наложи финансова санкция  на строително дружество за укриване на данъци в особено големи размери

 

Финансова санкция в размер на 47 786, 39 лева наложи Апелативен съд – Бургас на „Модстрой“ ЕООД гр. Варна. Въззивният състав отмени решението на Окръжен съд – Бургас, с което е отказано налагането на санкцията. Решението на първата инстанция е обект на протест от страна на прокуратурата, която е оспорила изводите на съда за изтекла погасителна давност на престъплението, за което е бил осъден управителя на дружеството.  След като се е запознал с материалите по делото и е обсъдил  доводите на страните Бургаският апелативен съд е намерил протеста  на прокуратурата за основателен. 

С присъда на ОС – Бургас по наказателно дело от общ характер собственикът на дружеството „Модстрой” ЕООД Антоний С. е признат за виновен в това, че през периода от 14.05.2011 г. до 01.04.2013г. в град Бургас, при условията на продължавано престъпление, в качеството си управляващ и представляващ дружеството, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на юридическото лице в особено големи размери – общо 47 786,39 лева. Средствата представляват дължим от дружеството корпоративен данък по ЗКПО за 2012г. в размер на 13 618,18 лева и дължим данък върху добавената стойност по ЗДДС в размер на 34 168,21 лева. Собственикът на дружеството не издал общо 21 броя фактури за получени в периода от 13.04.2011г. до 23.03.2012г. плащания на различни по размер суми, общо възлизащи на 217275 лева, като потвърдил неистина в две справки-декларации и затаил истина в осем справки-декларации по чл. 125 от ЗДДС  и в годишна данъчна декларация до ТД на НАП–Бургас. До приключване на съдебното следствие в окръжния съд необявените и неплатени данъчни задължения са внесени в бюджета заедно с лихвите.

 Съдът е освободил Антоний С. от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание глоба от 2 500 лева. Присъдата е била потвърдена от Апелативен съд – Бургас, като решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Междувременно още след постановяване на първоинстанционния съдебен акт по наказателното дело, съгласно разпоредбата на Закона за административните нарушения и наказания Окръжна прокуратура - Бургас е инициирала производството за налагане на имуществена санкция на „Модстрой  ЕООД, управлявано и представлявано от Антоний С.

Апелативните съдии са посочили в решението си, че са налице всички изисквани предпоставки по Закона за административните нарушения и наказания за налагане на финансова санкция на юридическото лице „Модстрой“ ЕООД, размерът на която не може да бъде по-малък от равностойността на облагата, установена от 47 786, 39 лева и представлява общия размер на укритите и неплатени от дружеството данъчни задължения по ЗДДС и ЗКПО.

Постановеният съдебен акт е окончателен и не подлежи на касационно обжалване.

 

04.09.2019 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Съдът отказа да измени мярката за неотклонение на бургазлия, запалил две строителни машини

 

Бургаският апелативен съд потвърди определение на окръжните магистрати, с което е отхвърлено искането на Николай П. от гр. Бургас за изменение на мярката му за неотклонение “задържане под стража“.

В съдебното заседание задържаният и неговият защитник настояха за домашен арест с мотив за влошено здравословно състояние на самия Николай П. и  необходимост от редовни грижи за болното му дете.

Въззивният състав не намери промяна в обстоятелствата, обсъдени и по време на производството по първоначалната мярка, и основания за изменение на наложения на 11 май 2019 г. и потвърден от АС – Бургас постоянен арест.

Не са променени доказателствата по делото, които до момента водят до предположението, че Николай П. е съпричастен на деянието по повдигнатото обвинение. Тежкото му обременено съдебно минало, множеството извършени умишлени престъпления и престоя в затвора  обосновават извод за реална опасност от укриване и извършване на друго престъпление, ако не бъде с настоящата мярка за неотклонение.

Пресофисът на Апелативен съд – Бургас припомня, че  Николай П. обвинен за палеж на чужда собственост – две строителни машини тип „валяк“, които са напълно изгорели, като е имало опасност пожарът да се разпростре и върху друга техника. Вследствие на инцидента от 09.05.2019 г. на бул. „Захари Стоянов“ в гр. Бургас са последвали значителни вреди на стойност 409500 лева. Предвиденото от закона наказание за това престъпление е  „лишаване от свобода“ от 3 до 12 години.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

07.08.2019 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Ефективна присъда и глоба за водач, дал подкуп на полицейски служители на пътя

 

Шест месеца лишаване от свобода и глоба от 1000 лева е наказанието на Димитър К., от Бургас, дал подкуп от 100 лв. на полицаи, за да не му съставят акт за нарушение на пътя.

Бургаският апелативен съд измени присъдата на окръжния съд и преквалифицира деянието от довършен подкуп в опит. В останалата част първоинстанционният съдебeн акт е потвърден. Магистратите са постановили наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от шест месеца да бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим.

На 18.10.2017 година около 00.05 часа в село Дюлево, общ.Средец, обл.Бургас, на 5м. от сградата на ЗПК – Дюлево двама служители на „Охранителна полиция“ при РУ Средец спрели за проверка товарен автомобил „Опел Комбо“, управляван от Димитър К. Подсъдимият не представил свидетелство за управление, наложило се полицаите да направят дистанционна служебна проверка, от която се установило, че документът за управление на МПС е отнет от органите на реда. Водачът отказал да се подложи на проверка с техническо средство за алкохол или упойващи вещества и да даде кръвна проба за химически анализ. Полицаите уведомили подсъдимия, че за извършените нарушения по Закона за движение по пътищата ще му бъде съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/. В този момент мъжът се приближил до служебния автомобил, отворил предната дясна врата и поставил върху ползвания от полицейските служители таблет две банкноти с номинал от по 50 лв., с думите „Дай да се оправим“. Той бил незабавно задържан, като служителите го уведомили, че го арестуват за извършен от него подкуп на полицейски орган.

Димитър К. има няколко осъждания за шофиране в пияно състояние. Санкциониран е със седем броя влезли в сила наказателни постановления, като спрямо него са издадени четири броя заповеди за прилагане на принудителни административни мерки. Подсъдимият е допускал многократно едно и също нарушение на ЗДвП - управление на МПС без надлежно свидетелство за правоуправление, посочват магистратите в решението си.

Съдът е приел, че Димитър К. е действал с пряк умисъл, съзнавайки общественоопасния характер на извършеното, знаел е, че е употребил алкохол, видно от самопризнанието му в съдебно заседание пред първоинстанционния съд. Наясно е бил, че поведението му е неправомерно и какви санкции биха последвали, поради което е опитал да избегне понасянето на отговорност за това свое деяние.

В решението си апелативните съдии се позовават на съдебна практика на ВКС, според която „престъплението подкуп е довършено в момента на фактическото приемане на дара или другата имотна облага от лицето, за което е дадена, независимо дали това е станало преди или след извършване на действието или бездействието по служба, заради което тя се дава“.

В настоящия случай, полицейските служители не са приели предоставения им дар, като са предприели незабавни действия по задържането на дееца.

Въззивният съд е приел, че след като подсъдимият К. е признал, че е подхвърлил банкнотите, предназначени за двамата полицейски служители, за да не извършат действие по служба - да не съставят АУАН, то престъплението е останало недовършено и е спряло във фазата на опита, именно поради отказа на полицаите да приемат предлагания дар.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Върховния касационен съд на РБългария в петнадесетдневен срок от получаване писменото съобщение от страните, че е изготвено.

 

06.08.2019 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Търговец,  продавал фалшиви маркови дрехи в Слънчев бряг, санкциониран с над 6 000 лева

 

 

Бургаският апелативен съд потвърди наложена санкция от 6 312 лв. на търговец, продавал фалшиви маркови дрехи в курортен комплекс “Слънчев бряг“.

Дружеството „Вежен 67“ ЕООД стопанисвало магазин в курортен комплекс „Слънчев бряг“, общ. Несебър, пред хотел „Платинум“, в който се предлагали за продажба стоки с различни знаци и наименования, които визуално и словесно имитирали известни търговски марки. Търговецът обаче не притежавал съответните разрешения от лицензираните правопритежатели на търговските марки за Република България. Самата стока се закупувала от пазар „Илиянци“ в гр. София.

На 22.08.2017 г. служители от РУ – Несебър, група „Противодействие на икономическата престъпност“ съвместно със служители от ОДМВР – Бургас, сектор „ИП“ участвали в проверка в обекта стопанисван от дружеството. Органите на реда получили по-рано информация, че в същия обект се търгува със стоки, носещи знаци и марки, обект на закрила от Закона за марките и географските ограничения. Полицейските служители констатирали на място, че в магазина действително се предлагали за продажба подобни стоки от търговските марки Adidas“ и  Nike”, а именно общо 937 броя артикули.

От заключението на извършената по време на досъдебното производство експертиза станало ясно, че съществува сходство между изобразените върху веществените доказателства знаци и регистрираните търговски марки. Сходството е могло да доведе до объркване на потребителя, което включва възможността за свързване на изобразените върху веществените доказателства знаци с регистрираните търговски марки, притежание на Nike Innovate C.V., USA, Adidas International Marketing B.V., СТМ и Adidas AG, DE. Била назначена и съдебно-оценъчна експертиза, която дала заключение, че общата пазарна цена към 22.08.2017 г. на артикулите като оригинали е в размер на 53 516.40 лева, а общата им пазарна цена като имитации е в размер на 6 312 лева.

Потвърдената от съда санкция представлява равностойността на имуществената облага, с която би се обогатило юридическото лице в резултат на извършено от М. М., в качеството му на представляващ „Вежен 67“ ЕООД, престъпление против интелектуалната собственост.

Решението на Апелативен съд – Бургас е окончателно.

 

02.08.2019 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Осъдиха фермерка, представила неверни сведения, за да получи европейски субсидии

 

 

Бургаският апелативен съд потвърди условна присъда на фермерка от гр. София, представила неверни данни за земеделски площи в община Сливен и община Котел с цел получаването на средства от ЕС.

Клара В. от гр. София е призната за виновна в това, че на 11.05.2016г., в качеството си на управляваща и представляваща „Еко Грийн Лайн“ ЕООД, гр. Сливен, при условията на посредствено извършителство, чрез пълномощник, представила пред Областна дирекция „Държавен фонд Земеделие“ – Сливен неверни сведения относно ползването на земеделски парцели, за да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз, отпуснати по Схемата за единно плащане на площ /СЕПП/ за 2016 година. Съдът е наложил наказание в размер на три месеца „лишаване от свобода“, което е отложено за изпитателен срок от три години.

В подаденото заявление за подпомагане на дружеството, управлявано и представлявано от подсъдимата Клара В., нейният пълномощник заявил за подпомагане по СЕПП и като ползвани през 2016г. от същото дружество общо десет парцела, с общ размер на площта - 20.88 хектара. Парцелите се намирали в землищата на с.Жеравна и с.Катунище, общ.Котел и с.Чинтулово, общ.Сливен. Част от имотите били собственост на подсъдимата, а тези в с.Катунище, общ.Котел били наети с договори за наем. При направената контролна проверка от служител на ДФ „Земеделие“ на 31.10.2016 г. било установено, че състоянието на пет от земеделските парцели, намиращи се в землището на с.Катунище, общ.Котел не съответства на заявеното като сведения за тях, което показвало, че парцелите реално не се ползват. Било констатирано, че имотите са обрасли с дървета и храсти, видимо не били поддържани  и не отговаряли на условията за подпомагане.

С оглед на резултатите от контролната проверка, представляваното от подсъдимата дружество не само реално не е получило средства от фондовете на Европейския съюз, но е било и санкционирано от Държавен фонд „Земеделие”.

Решението на Апелативен съд – Бургас подлежи на касационно обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на РБългария в петнадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

31.07.2019 г.

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Потвърдена присъда: 25 - години затвор за Теньо Енчев, пребил до смърт приятелката си

 

 

Апелативен съд – Бургас потвърди като правилна, законосъобразна и справедлива 25-годишната ефективна присъда на Теньо Енчев, признат за виновен за зверското убийство на 20 – годишната Ивета Т. от гр Айтос.

На 16.06.2018 год. около 19.30-20.00 ч. в гр. Айтос, област Бургаска, в дом на ул. „Хаджи Димитър“ № 12, ет.1, Теньо Енчев умишлено умъртвил по особено мъчителен за нея начин и с особена жестокост майката на детето си, с която живеел на семейни начала, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив.

Пред първоинстанционния съд Енчев е признал вината си, делото е преминало по съкратена съдебна процедура, като наложеното наказание „доживотен затвор“ е заменено с “лишаване от свобода“ в размер на 25 години, при първоначален строг режим на изтърпяване.

В постановеният съдебен акт на Апелативен съд – Бургас е посочено, че по време на съжителството им с подсъдимия, пострадалата Ивета системно и често е малтретирана физически и психически, като сигнали за домашно насилие са подавали свидетели по делото. Съдът е приел извода, че Енчев е причинил смъртта на младата жена с особена жестокост и по особено мъчителен за нея начин. Мъжът е определен от вещи лица и свидетели като агресивна личност, склонна към садизъм, отмъстителност и свирепост. Той е извършил престъплението в условията на умисъл, осъзнавайки, че може да причини смъртта на жената, но напълно игнорирайки този факт е продължил да нанася удари. Тежкия побой е продължил около половин час, в което време подсъдимият е чувал стоновете на пострадалата, виждал я окървавена, но е прекратил насилието едва когато е възприел изпадането й в безсъзнание.

Мъжът е осъден да заплати на сина си А. Т., роден през 2015г., обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 200 000 лева и на майката на убитата Ивета обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 150 000 лева, както и обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 3000 лева.

Решението на Апелативен съд – Бургас подлежи на обжалване или протест пред ВКС в 15-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

 

30.07.2019 г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Екстрадираме руска гражданка, обвинена за измами в големи размери

 

 Бургаският апелативен съд потвърди допускането на екстрадицията на руската гражданка Елена Морева. Тя ще бъде предадена на съдебните власти на Руската федерация по обвинение за извършени измами.

До фактическото й предаване ще остане с мярка за неотклонение „задържане под стража“. Апелативните магистрати не уважиха жалбата на Морева и потвърдиха решението на първата инстанция.

В представената по делото молба за екстрадиция от Генералната прокуратура на Руската федерация са посочени престъпленията, за които се издирва Елена Морева - три престъпления „измама“ в особено големи размери, реализирани на територията на Руската Федерация в периода от 16.04.2013 г. до септември 2014 г., съответно месец март 2015 г. и месец август 2015 г. В постановлението за привличане са описани действията на руската гражданка по въвеждане в заблуждение на трети лица – трима пострадали във връзка с посредничеството по закупуване на имоти и набавяне на валута, с посочване на общ размер на причинена вреда 19 000 000 рубли и над 500 000 щадски долара.

Максималното предвидено наказание според НК на Руската федерация е 10 години наказание „лишаване от свобода“. Престъпленията, за извършването на които се иска екстрадицията на Морева намират аналог и в българския наказателен закон.

Не е изтекла давността за наказателно преследване, както по правото на Руската федерация, така и по българското законодателство.

Апелативен съд – Бургас е достигнал до извода, че не са налице основания за отказ от екстрадиция.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

17.07.2019 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас потвърди първоначалния арест на водач, задържан с 55 кг. хероин

 

Тричленен състав на Апелативен съд – Бургас потвърди най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража“ за Николай Д. (47г.) от гр. Омуртаг, задържан с 55 кг. хероин. Мъжът е в ареста с определение на окръжния съд от 1 юли 2019 г., което той обжалва пред въззивната инстанция.

Николай Д. е обвинен за това, че на 30.06.2019г. в град Бургас на кръгово кръстовище между бул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Транспортна“, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение в товарен микробус „Мерцедес Вито“ 110 пакета хероин, с общо тегло 55 кг., като наркотичните вещества са в особено големи размери и за това, че по същото време и място управлявал автомобила след употреба на наркотични вещества – метамфетамин, установено с техническо средство „Дрегер“.

В своето определение въззивният състав е посочил, че са налице всички законови основания за взимане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

От събраните до момента доказателства може да се направи обоснован извод за авторство на деянията и за съпричастност на Николай Д. към престъпленията, в които е обвинен.

В управлявания от него автомобил е открито голямото количество наркотик - 110 пакета, общо 55 кг. хероин. Установено е, че автомобилът е собственост на обвиняемия и по време на задържането в него не е имало други лица.

Касае се за тежко престъпление с висока степен на обществена опасност, за което законодателят е предвидил наказание „Лишаване от свобода“ от 5 до 15 години и „Глоба“ от 20 000 до 100 000 лв. Съдът е преценил, че предвид тежестта на наказанието има реална опасност обвиняемия да се укрие с цел да избяга от бъдещо наказание.

Според въззивния състав мярката за неотклонение „задържане под стража“ се явява най-адекватна за неутрализиране на възможна опасност от укриване и извършване на друго престъпление, както и за своевременно приключване на делото по същество.

Съдът е намерил жалбата на задържания Никола Д. за неоснователна и е потвърдил определението на първата инстанция.

Постановеният съдебен акт е окончателен.

 

08.07.2019 г.

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Семинар на тема „Морско право“ за бургаски юристи

 

Темата „Морско право“ дискутираха днес на семинар юристи от Апелативен район – Бургас. Събитието е първо за региона и второ в страната след като през март се проведе в Апелативен район – Варна за юристи и магистрати.

Организатори са Българска морска камара (БМК), Съюз на юристите в България (СЮБ), Българска асоциация на корабните брокери и агенти (БАКБА) и се реализира със съдействието на ДП “Пристанищна инфраструктура“.

„Темата е изключително важна да региона във връзка с възникнали материално правни и процесуално правни въпроси по морско право“, каза по време на откриването съдия Деница Вълкова – председател на Апелативен съд – Бургас. Тя уточни, че аудиторията е изключително широкоспектърна – адвокати, частни съдебни изпълнители, нотариуси, юрисконсулти, представители на областната, общинската и митническата администрации.

В залата отсъстват магистрати - съдии и прокурори. Обяснението за това е, че бяхме провокирани от една недобронамерена, макар и изолирана статия в публичното пространство. За да се избегнат всякакви съмнения в обективността и безпристрастността на бургаските магистрати, преценихме да ги запознаем с материала и те да бъдат оттеглени от участието в семинара“, посочи съдия Вълкова.

Тя благодари на Председателя на Съюза на юристите в България Владислав Славов, председателят на Българска морска камара к.д.п. Богдан Богданов,председателят на Българската асоциация на корабните брокери и агенти - капитан Никола Христов и на Директор на клон-териториално поделение Бургас на ДП “Пристанищна инфраструктура“ Ивайло Иванов и след официалните приветствия от страна на организаторите се оттегли от лекциите и  дискусионните панели.        

Преди старта на същинската работа председателят на Съюза на юристите Владислав Славов подчерта, че СЮБ е най-голямата и най-старата съсловна  юридическа организация и обединява юристи от всички правни професии, а един от основните акценти на дейност е свързан с повишаване на квалификацията им, чрез организиране на семинари и обучения по различни правни теми.

От своя страна капитан Богдан Богданов уведоми участниците за възникналите правни проблеми след ратифицирането на Международната конвенция за арест на кораби, което е наложило активностите за провеждане на квалификационни мероприятия  и увери, че въпросите на днешния семинар, нямат да засягат конкретни дела.

Събитието премина при изключителен интерес от страна на присъстващите юристи, които се включиха активно в дискусиите по обсъжданите теми.

 

05.07.2019 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас потвърди ефективно  наказание от четири години и осем месеца за турски шофьор, убил семейство на пътя

 

         Турски водач на товарен автомобил с полуремарке ще изтърпява ефективна присъда от четири години и осем месеца заради причинена от него катастрофа със загинало семейство и ранено малолетно дете.

         Със свое решение Апелативен съд – Бургас е потвърдил присъдата на Окръжен съд – Ямбол, като правилна и законосъобразна и е отхвърли жалбите на подсъдимия и частните обвинители.

         43 – годишният Азис К. от град Ялова, Република Турция е признат за виновен от двете съдебни инстанции в това, че на 30.09.2018г. около 17.10. часа, в посока гр. Елхово - ГКПП – Лесово, област Ямбол, при управление на товарна композиция – влекач, марка „Мерцедес Актрос 1844 и прикачено полуремарке е нарушил правилата за движение по пътищата, в резултат на което е предизвикал ПТП с лек автомобил марка „Ситроен“ и е причинил смъртта на повече от едно лице – на Кънчо К. и на Галина Д., както и средна телесна повреда на тригодишното им дете.

         При движението си по път I-7, км. 301 в посоката гр. Елхово - ГКПП – Лесово, товарният автомобил, управляван от подсъдимия, следвало да премине през десен завой, с ограничение на максималната допустима скорост до 50 км/ч. Товарната композиция навлязла в завоя със скорост от около 80 км/ч. Поради високата скорост на движение и занижено сцепление на гумите с мократа асфалтова настилка, във втората половина на завоя ремаркето на влекача напуснало дясната лента за движение и навлязло в лявата, достигнало лявата мантинела и преградило двете пътни ленти. Лекият автомобил “Ситроен“ се движил в своята дясна лента за движение. Именно в неговата лента последвал удар между двете превозни средства, в резултат на който, лекият автомобил бил изблъскан и изхвърлен на 19,7 метра от мястото, където се намирал и извън платното за движение. След удара товарната композиция продължила движението си напред, като постепенно се прибрала в дясната пътна лента и окончателно спряла на около 150 м. след мястото на сблъсъка.

         Двете съдебни инстанции са приели заключението на съдебно-химическата /токсикологична /експертиза, което установява, че в пробите, дадени от подсъдимия, няма наркотични вещества, респективно на инкриминираните дата и час същият не е управлявал товарната композиция след употреба на наркотични вещества. Експертите поясняват, че идентифицираният при изследването фенирамин е антихистамин, който се употребява за лечение на сенна хрема, алергичен ринит, уртикария. Същият не е наркотично вещество по смисъла на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсори, се казва в решението на апелативните съдии.

         Съдът е лишил подсъдимия Азис К. и от право да управлява МПС за срок от шест години.

Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране пред ВКС на Р България в 15 – дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

 

03.07.2019 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Златен почетен знак за председателя на Окръжен съд – Сливен по повод пенсионирането му

 

След 38 години стаж като съдия, от които последните 10 години начело на Окръжен съд – Сливен съдия Къню Жеков отстъпи от заеманата длъжност “административен ръководител – председател“ поради навършване на пенсионна възраст.

Съдия Жеков е поощрен от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ и с парична награда в размер на 1000 лв. Той е награден за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Отличията бяха предложени от Деница Вълкова – административен ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас, във връзка с пенсионирането му.

„С дългогодишната си безупречна работа като съдия и административен ръководител на Окръжен съд – Сливен Вие дадохте своя значим личен принос за издигането на съдийската професия на едно по-високо ниво и за повишаване авторитета на съдебната власт. През всичките години, в които правораздавахте, Вие доказвахте, че съдийството не е само професия, то е призвание и смислена кауза!“, се казва в поздравителния адрес, който съдия Вълкова връчи на опитния магистрат.

Съдия Жеков е с ранг „съдия във ВКС и ВАС“. В своята кариера той последователно е заемал длъжностите стажант съдия в Окръжен съд – Сливен, заместник-районен прокурор в Окръжна прокуратура – Сливен, съдия във Военен съд, а от 1993 г. е съдия в Окръжен съд – Сливен. Изпълнявал е длъжностите председател и заместник-председател, бил е два мандата административен ръководител – председател на съда.

Съдия Жеков се отличава с добросъвестното, коректно и отговорно изпълнение на служебните задължения, а в качеството на административен ръководител е създал оптимална организация на работа и добър колегиален климат.

Съдия Къню Жеков е освободен от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Сливен, считано от 01.07.2019 година.

За изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Сливен, считано от 01.07.2019 г , до встъпване в длъжност на нов административен ръководител СК на ВСС е определила съдия Мартин Данчев, досегашен „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Сливен.

 

 

 

02.07.2019 г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Председателят на Апелативен съд – Бургас беше жури на съдебен дебат на ученици от град Айтос

 

Председателят на Апелативен съд – Бургас Деница Вълкова присъства на заключително събитие от Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в гр. Айтос.

Ученици от 9 до 11 клас на СУ„Христо Ботев“ и СУ„Никола Вапцаров“ представиха съдебен дебат по три важни за младите хора теми, предварително обсъдени с директорите на училищата и с председателя на Районен съд - Айтос Мария Дучева.

Разделени на отбори, учениците изложиха аргументи в подкрепа на тезите си „за или против смъртното наказание, легализацията на наркотици в малки количества и съществуването на възпитателните училища - интернати“.

Залата на Народно читалище “Васил Левски 1869“ едва успя да побере всички желаещи да присъстват на дебата – ученици, учители и родители.

Съдия Вълкова заедно със зам.-председателя на Апелативен съд – Бургас Румяна Манкова и с председателя на Окръжен съд – Бургас Росица Темелкова оцениха представянето на отборите в дебата.

На финала съдия Вълкова обяви, че журито не винаги е било съгласно с излаганите тези, но e впечатлено и удовлетворено от положените от състезателите усилия за аргументиране на противоположните позиции, заради които поздрави участниците за старанието и доброто представяне. 

Председателят на Окръжен съд – Бургас  Росица Темелкова  връчи на учениците ваучери за книги, които да обогатят училищните библиотеки.

Председателят на Районен съд – Айтос Мария Дучева награди младежите с дипломи, флаш – памет и подари на всеки участник Конституцията на България.

Наградите на осигурени от Висшия съдебен съвет във връзка с реализирането на Образователната програма в органите на съдебната власт в страната.

 

 

24.06.2019 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас потвърди имуществена санкция на търговец, продавал имитации на маркови дрехи

 

 

Апелативен съд – Бургас потвърди имуществена санкция в размер на 9640 лв., наложена на търговско дружество, регистрирано в община Несебър, за продажба на имитации на маркови дрехи.

Санкцията представлява равностойността на имуществената облага, с която дружеството би се обогатило в резултат на извършеното от управителя Иван К. престъпление против интелектуалната собственост.

Иван К. е осъден на наказание пробация по НОХД № 1874/2018г. по описа на Районен съд Несебър с влязла в сила присъда  на 06.02.2019г., за извършено престъпление по чл.172б, ал.1 от НК.

Той  е признат за виновен и за това, че на 28.06.2017г. в магазин в курортен комплекс “Слънчев бряг“, в качеството си на управител на „Колев 84“ ЕООД,  без съгласието на притежателите на изключителните права върху марките предлагал за продажба стоки - детски дрехи, обозначени със знаци, сходни на търговските марки: „Chanel“, „Adidas“, NIKE”,Hollister”, „Bench, Hugo Boss“,Armani ЕА7“, Emporio Armani”, „Tommy Hilfiger”, „Polo”, „Converse”.

Артикулите били на обща стойност като оригинал 33 356 лв. и като имитация 9640 лв.

Стоките менте са установени при проверка на търговския обект по време на планирана полицейска операция за противодействие на престъпленията против интелектуалната собственост през юни 2017 година. 

По предложение на прокурор съгласно чл.83д от Закона за административните нарушения и наказания е образувано наказателното дело от административен характер пред първоинстанционния съд. Окръжен съд – Бургас е наложил санкцията. Апелативен съд – Бургас е намерил жалбата на юридическото лице за неоснователна и е потвърдил акта на първата инстанция,  като правилен и законосъобразен.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

21.06.2019г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Четири години затвор за Марин А. от кв „Победа“, пребил непълнолетния си брат

 

 

Лишаване от свобода за срок от четири години ще изтърпи Марин А., който през юни 2017 г. преби непълнолетния си брат Красимир С. в дома им в бургаския  квартал “Победа“.

Със свое решение Апелативен съд – Бургас потвърди наложеното наказание от първата инстанция, което трябва да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим.

25-годишният  мъж е признат за виновен за това, че на 19.06.2017г. в гр. Бургас е причинил на  брат си Красимир С., на 16 години, тежка телесна  повреда - стволова контузия, представляваща постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.

По време на побоя подсъдимият е бил под въздействие на алкохол и наркотици. От назначените в хода на досъдебното производство експертизи е установено наличие на алкохол в кръвта и наркотично вещества от групата на стимулантите - метамфетамин.

На 19.06.2017 г. около 21:00 часа, Марин А. се прибрал у дома си в кв. „Победа“, гр.Бургас. В същият момент на двора се намирал брат му.

В коридора, непосредствено до входната врата на къщата, между двамата започва спор във връзка с парична сума, която подсъдимият поискал от брат си, защото знаел, че е спечелил пари от продажба на пчелен мед.

Пострадалият Красимир С. тръгнал по коридора. Подсъдимият последвал брат си и му нанесъл силен удар с ръка в окосмената част на главата. Младежът не очаквал удара и паднал по лице, на дясната си страна върху пътеката. Последвал втори удар от страна на подсъдимия - този път с крак в главата на  Красимир С. Пострадалият се опитал да прикрие с ръце  главата си, но не успял. Той е приет в реанимация на МБАЛ Бургас, където единствено навременната и квалифицирана медицинска намеса е предотвратила смъртта му.

Решението на АС – Бургас подлежи на касационно обжалване и протест в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВКС.

 

19.06.2019 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас потвърди присъда за контрабанда на над 200 кг. тютюн

 

 

Апелативен съд – Бургас потвърди наказание от две години „лишаване от свобода“ и „глоба“ от 15 000 лв. за бургазлия, пренесъл контрабандно през границата над 200 кг. тютюн. Съдът е отложил изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ за изпитателен срок от четири години.

 Димитър Б. е признат от две съдебни инстанции за виновен в това, че на 20.05.2016 г., през ГКПП „Малко Търново“, при влизане в Република България, пренесъл през границата на страната, чрез лек автомобил марка „Волво S 60, стоки за търговски и производствени цели в големи размери - 217 995,480 грама нарязан тютюн на стойност 46 737,45 лв., в насипно състояние, без бандерол, без знанието и разрешението на митниците. Стоката е била поставена в 29 полиетиленови торби, натоварени в багажното отделение и в купето на автомобила. 

Съдът е отнел в полза на държавата предметът на контрабандата и средството, послужило за нейното пренасяне. Подсъдимият е осъден  да заплати в полза на държавата направените в наказателното производство деловодни разноски.

Решението подлежи на обжалване и протестиране в петнадесет дневен срок от получаване на писмените съобщения за изготвянето му пред Върховния касационен съд на Р България.

 

18.06.2019 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас потвърди присъда на мъж, който разпространявал наркотици, докато изтърпявал наказание

 

 

Бургаският апелативен съд потвърди наказание от четири години „лишаване от свобода“ на Мартин Т., разпространявал наркотици, докато изтърпявал присъда в затворническо общежитие в гр. София. Наложено му е и наказание „глоба“ в размер на 10 000 лв.

Мартин Т. е признат за виновен в това, че в периода от 06.06.2011г. до 07.06.2011г. в гр. София и гр. Бургас, при условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително, разпространил на Димитър П. високорискови наркотични вещества: 100,961 гр. коноп /канабис, марихуана/ на стойност 605,77 лева и 47,678 гр. амфетамин на стойност 1430, 34 лева.

Престъплението е извършено чрез изпращане на пратка по куриерска фирма от адрес в гр. София  до офис на същата фирма в гр. Бургас, където е  получена от Димитър П. 

По същото време Мартин Т. е изтърпявал общо наказание лишаване от свобода за срок от пет години за престъпления от общ характер. Той се  намирал в Затворническо общежитие „Казичене“, бил е назначен на постоянна работа извън общежитието – във фирма и в този период работил като барман на външен обект – хотел.

Димитър П. е получил високорисковите наркотични вещества, за които предварително бил заплатил, като изпратил парите с пощенски запис на името на брата на подсъдимия.

Настоящото ефективно наказание от четири години съдът е определил да бъде изтърпяно при  първоначален строг режим.

Делото е било разгледано в отсъствието на подсъдимия Мартин Т., тъй като не е бил намерен на посочения от него адрес в гр. София, обявен е за общодържавно издирване и до деня на заседанието не е бил открит.

Правото му на защита е било гарантирано с явяването и участието на негов упълномощен защитник.

Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране пред ВКС на Р България в 15 – дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

 

13.06.2019 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Ден на отворените врати в Апелативен съд – Бургас

 

 

Ученици от 11 клас на ПГРЕ „Г.С. Раковски“ присъстваха на въззивно наказателно дело от общ характер в Апелативен съд    Бургас.  Ръководител на групата от гимназията беше г-жа Дора Петкова, преподавател по учебните предмети от цикъл „Философия“.  В Деня на отворените врати младите хора имаха възможност в реално време да проследят действията на съда и страните по време на съдебно заседание. Преди да влязат в съдебната зала те бяха информирани за предмета на делото и подадените срещу акта на първата инстанция  протест и жалба.

След съдебното заседание 18-годишните гимназисти бяха поздравени от председателя на съда - съдия Деница Вълкова, която беше и председател на съдебния състав. По време на срещата в залата присъстваха и членовете на съдебния състав - съдиите Галина Тодорова и Петя Петрова.

Съдия Вълкова обясни на учениците, че щом съдебния процес не е приключил, то няма как да има коментари и да се разискват детайли от делото. Това става само след като съдът постанови своя акт и го публикува на сайта на институцията. Тя напомни, че съдебните заседания са публични и всеки би могъл да проследи един съдебен процес, като уточни, че законовото изискване е лицата да имат навършени 18 години. В хода на разговора призова учениците да бъдат активни граждани и винаги лично да се информират за работата на държавните институции. Най-лесният начин за запознаване с правомощията и актовете на всяка една институция - съд, прокуратура, полиция, община, областна управа и др. са официалните им страници в интернет.

“Много често се чуват гласовете за това как съдът не работил в срок или не работи адекватно. Напротив, аз винаги призовавам да се четат съдебните актовете, а не просто да се информирате от медиите за резултата от едно дело. Трябва да се познават правомощията на една институция, за да знаете, кога и в какви случаи може са се намеси и каква е процедурата това да стане“, посочи председателят на бургаския апелативен съд и допълни, че много важна роля имат и педагозите за формиране у младите хора на доверие към държавните институции.

 

 

 

11.06.2019 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Немотивирането на някои от съдебните актове няма да застраши справедливостта на съдебния процес и ефективността на правосъдието

 

 

„Немотивирането на някои от съдебните актове няма да застраши справедливостта на съдебния процес и ефективността на правосъдието“, каза на брифинг пред журналисти председателят на Апелативен съд – Бургас Деница Вълкова по повод проведената в гр. Бургас национална конференция „За ефективността на правосъдието“.

 На този първи по рода си професионален форум, организиран от ВСС, магистрати от цялата страна обсъждаха и приеха мерки за повишаване ефективността на правосъдието и за преодоляване неравномерната натовареност на съдилищата.

Съдия Вълкова поздрави ВСС за инициативата и възможността съдиите да споделят вижданията си по важните за работата им въпроси.

Пред журналисти председателят на Апелативен съд – Бургас акцентира върху изразени след конференцията опасения на неспециалисти, че съдиите търсят начини да облекчават работата си без да мислят за това, колко е важно да се мотивират всички съдебни актове. По думите й е нужно са бъде пояснено на широката аудитория кога се налага съкращаване на мотивите на съдебните актове, а в някои случаи дори да не се пишат мотиви, без от това да пострада правосъдието.

 Тя припомни част от направените на конференцията предложения, за това в кои случаи може да се съкрати писането на мотиви,  в това число и представи два каталога с възможни мерки за промяна в стандарта на мотивиране на съдебните актове.

Първата група са мерки според сега действащата нормативна уредба.

Сред тях са препоръките за “кратки, точни, ясни и убедителни мотиви“, съгласно указания на Върховния съд в Постановление на Пленума на Върховния съд от 1953 година, актуални и днес.

За да се намали обема от работа при мотивирането на съдебните актове, съдиите следва задължително да проучват делото преди съдебното заседание и да се ориентират бързо и точно в обстоятелствата от предмета на доказване, съобразно конкретния правен спор,  като събират доказателства само за тях.

Следващото предложение е на базата на анализ на процесуалния опит на Великобритания и Италия, в които държави се допуска наред с писмените бележки, самите страни в процеса да предоставят проект на съдебни актове. Мярката може да бъде приложена у нас по малки спорове до 1000 лв., допълни съдия Вълкова. 

 Тя повтори несъгласието си с тезата, че съдиите в България са повече на глава от населението в сравнение с друга европейски държави, поради което не трябва да се обсъждат мерки за тяхното разтоварване.

„Това е вярно само статистически. Съдиите в България работят и повече защото, само по изключение се подпомагат от съдебни помощници, като в районните съдилища няма такива. Освен това българските съдии работят в среда на непрекъснати законодателни промени“, коментира mредседателят на Апелативен съд – Бургас.

Не на последно място предложи да се обмисли и създаването  на т. нар. бланкови мотиви, за което е нужна реализация на електронното правосъдие, защото е по-лесно тези мотиви да са на документи в структуриран формат, а не в PDF формат, както работи Търговският регистър.

Важно е ВКС да постанови тълкувателно решение по противоречивата съдебна практика, дали е допустима съдебна спогодба по всички видове дела.  Ако се допусне съдебна спогодба при по – голям кръг дела, по тях съдията няма да  пише мотиви, а ще концентрира усилията си за мотивиране на съдебни актове по дела с фактическа и правна сложност.

Втората група предложения за съкращаване на мотивите на съдебните актове са възможни само ако бъде допълнена разпоредбата на чл. 121 ал.4 от Конституцията на Р България, която гласи: „Актовете на съдилищата се мотивират“. Предложението е да бъде добавен текст „освен в изрично посочените в закон случаи“.

Позовавайки се на предвидената в Конституцията процедура за такава законодателна инициатива, съдия Вълкова добави, че подобен дебат може да стартират ¼ от народните представители или дори само еднолично президентът.

Ако се постигне конституционната промяна, може в процесуалните закони се предвиди съдиите да мотивират съдебните актове като акцентират само върху доводите на губещата страна. Другите предложения са да се обявява на страните само резултата от делото /диспозитива на решението/ и да се пишат мотиви само при постъпила редовна и допустима жалба срещу съдебния акт.

 На следващо място административният ръководител на АС – Бургас предлага, съдът да не се мотивира по доводи на страни, които използват език на омразата. Вълкова посочи, че в Бургаския апелативен район има десетки случаи, макар и само от няколко страни, които в документите си до съда използват такъв нецензурен език. Според нея по този начин няма да бъдат стимулирани подобни ищци, страни и жалбоподатели да злоупотребяват с правото си на свободно изразяване при воденето на дела.

Съдът да не мотивира и разпореждания, с които оставя без разглеждане или връща жалба на страна, която злоупотребява с това си право по така наречените „каскадни дела“, когато не се плаща дължима държавна такса, след отказ на съда да освободи страната от това плащане, предложи още магистратът.

Съдия Деница Вълкова се обяви за преодоляване на формализма  в наказателния процес и приемане на Закон за вещите лица, като даде конкретни примери от съдебната практика, за да обоснове тази необходимост.

„Предложенията бяха обсъдени и получиха подкрепа на националната конференция в гр. Бургас“, коментира председателят на Апелативен съд – Бургас и изрази надежда те да бъдат реализирани и на практика.

В края на срещата с медиите съдия Вълкова още веднъж благодари на Висшия съдебен съвет за организирането на високия форум и сподели задоволството си от факта, че съдиите от страната са консолидирани в усилията си за подобряване на работата си и повишаване на ефективността на правосъдието.

 

04.06.2019 г.

 

                                                                       

 

 

Ефективността на правосъдието обсъждат в Бургас съдии от цялата страна

 Национален съдийски форум търси адекватно решение на проблемите в системата

 

„Ние правораздаваме в името на народа и не можем да си позволим пространни и неясни мотиви, от които гражданите се объркват. Това няма как да води до повишаване на общественото доверие в съда“, заяви председателят на Апелативен съд – Бургас Деница Вълкова в свое изказване по време на конференцията „За ефективността на правосъдието“, която се провежда днес в Бургас.

Събитието е организирано от Висш съдебен съвет в посредством Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика към Съдийската колегия“, Комисия „Съдебна администрация“ към СК и Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС.

Присъстват над 100 магистрати от цялата страна, сред които представители на ВСС и ИВСС, председателят на Върховния административен съд, административни ръководители и заместник – председатели на апелативни, окръжни и районни съдилища, редови съдии.

Това е първият национален съдийски форум, който има изцяло практическа насоченост, като се предвижда провеждането на други подобни мероприятия като част от цикъл, водещ до реални промени и резултати. Целта е да бъдат поставени и решени адекватно съществуващите в съдилищата проблеми, като бъдат съобразени с европейските препоръки и добри практики, както и условията, в които функционира българската съдебна система.

Конференцията беше открита от Боряна Димитрова - член на ВСС и председател на комисия „Съдебна администрация“ към Съдийската колегия.

По време на форума бяха дискутирани възможностите за кратки мотиви на съдебните решения.

В своето изказване съдия Вълкова предложи две групи мерки и посочи видове дела, които могат да приключват с кратки мотиви. Тя подчерта, че е нужен дебат както за промяна в чл. 121 ал.4 от Конституцията, така и по конкретни текстове от НПК в името на по – ефективното правораздаване. В тази посока беше и направеното предложение, съдът да не се мотивира при постановяване на решенията си, ако в отправените до него писмени изявление се съдържа език на омразата. Председателят на Апелативен съд – Бургас се обяви за кратки, точни, ясни и убедителни мотиви на съдебните решения.

„Конференцията би била успешна, ако се обединим дори само в две от предложенията, които ще изслушаме и обсъдим, и така бихме излъчили важното послание, че съдиите не воюваме помежду си, а сме единни“ каза в заключение съдия Деница Вълкова.

В първия модул на форума със свои изказвания се включиха  председателите на РС – Бургас и РС – Несебър  Асен Радев и Евгени Узунов, а във втория, относно  предложенията за промяна на заповедното производство за постигане на по – голяма ефективност, становище по темата представи и председателят на ОС – Бургас Росица Темелкова.

Като краен резултат от Конференцията се очаква предложенията и становищата на съдиите по двете теми, да се предложат на вниманието на по-горните инстанции, на колегиите на ВКС, на ИВСС, на ВСС.

Целта е и създаване на нов стандарт, съобразен с Конституцията и законите, относно произнасянето и писането на мотиви към съдебните актове по определени дела.

 

           

 

 

31.05.2019 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Парична гаранция за обвинен в пласиране на фалшива банкнота

Апелативен съд – Бургас отмени задържането под стража на Димчо П. и взе мярка за неотклонение „парична гаранция“ от 1000 лв., платими в петдневен срок.

Димчо П. Той е обвинен за това, че на 16.05.2013 г. в смесен магазин, в с. Сигмен, общ. Карнобат, направил опит да прокара в обръщение подправен паричен знак – един брой банкнота с номинал от 50 лева, за която знаел, че е подправена, като опитът е останал недовършен поради независещи от дееца причини – установено е, че банкнотата е неистинска – престъпление по чл.244, ал.1, предл.1, вр. чл.18, ал.1 от НК.

Според апелативните съдии от събраните до момента доказателства не може да се изведе заключение за обосновано подозрение, че именно обвиняемият Димчо П. е автор на деянието от 2013 г. Липсват гласни доказателства, които да го сочат като извършител, а изготвената дактилоскопска експертиза дава заключение за липса на годна за изследване дактилоскопска следа. Магазинерката от търговския обект в селото не го е разпознала, като лицето, направило опит да плати с банкнота от 50 лв.

Въззивната инстанция не споделя извода на бургаските окръжни съдии за наличие на опасност от укриване и извършване на ново престъпление.

Съдът е намерил жалбата на Димчо П. за основателна.

Определението е окончателно.

 

29.05.2019 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Издирвана за измами руска гражданка остава под стража до екстрадирането й

 

 

Бургаският апелативен съд потвърди временната мярка „задържане под стража“ за срок до 40 дни спрямо Елена М., издирвана от руските власти за измами в особено големи размери.

Престъпленията са извършени на територията на Руската Федерация, в периода от 16.04.2013 г. – до септември 2014 г. (за сумата от 19 милиона руски рубли), съответно месец март 2015 г, и месец август 2015г. (за сумата от близо 500 000 щатски долара). 

Деянията са престъпления по наказателния кодекс на молещата държава - Руската Федерация и по Българското наказателно право.

 В Руската федерация максималното наказание за „мошеничество“ е 10 години лишаване от свобода.

Предвидените в  българския НК наказания са „лишаване от свобода“ за срок от 1 г. до 8 г. и „лишаване от свобода“ за срок от 3 г. до 10 г.

Апелативният съд сподели становището на ОС-Бургас, че единствено мярката „временно задържане“ би била адекватна и може да обезпечи участието на исканото лице в производството по екстрадиция.

Елена М. не е българска гражданка, има статут на постоянно пребиваващ, който й дава възможност във всеки един момент да напусне страната.

Исканата от защитата мярка „домашен арест“ не би могла  осигури в пълна степен и да гарантира личното присъствие на чуждата гражданка в инициираното от руските съдебни власти екстрадиционно производство. 

Определението е окончателно.

 

27.05.2019 г.

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съдът потвърди първоначален арест на задържан с метамфетамин

Апелативен съд – Бургас потвърди протоколно определение на първоинстанционния съд от 20 май 2019 г., с което на Идрис М. е наложена най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Срещу Идрис М. е повдигнато обвинение за това, че на 31.10.2017 г. в гр. Бургас, ул.„Фердинандова“, на публично място пред входа на Държавна Опера Бургас, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – над 7 гр. метамфетамин (на стойност 183 лева), като деянието е извършено при условията на опасен рецидив – престъпление по чл.354а, ал.2, изр.2, т.4, вр. чл.1, вр. чл.29, ал.1, б. „А“ от НК.

Съдът намери въззивната жалба на обвиняемия за неоснователна и сподели изводите на първата инстанция, че в хода на разследването са извършени множество процесуално-следствени действия, от които може да се изведе обосновано подозрение, че имено Идрис М. е извършил престъпното деяние и то в условията на опасен рецидив.

 Според съдебния състав налице е и реална опасност от укриване и извършване на ново престъпление, предвид обремененото му съдебно минало, свързано и с ефективно присъди. Последното наказание е било  изтърпяно на 01.02.2019 г. , в момента обвиняемия има три висящи дела.

Налице са законовите предпоставки за налагане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, се казва в определението на Апелативен съд – Бургас.

Постановеният съдебен акт е окончателен.

 

27.05.2019 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ВКС остави в сила решение на АС – Бургас с постановено общо наказание за убийство в размер на 28 години затвор

 

 

Върховният касационен съд е оставил в сила решението на бургаските апелативни магистрати по делото за убийството на 72-годишния Васил Петков от с.Люлин, община Стралджа, извършено от неговия внук Марио Михайлов и от Станислав Василев, и двамата от гр. Бургас.

Решението е от 11 ноември 2018 г. и с него Апелативен съд – Бургас измени първоинстанционната присъда в частта относно наказанието на Станислав Василев, като го намали от 15 години на 11 години „лишаване от свобода“.

Марио Михайлов, внук на убития възрастен мъж, е осъден на 17 години „лишаване от свобода“.

Двамата подсъдими ще изтърпят наказанията си при първоначален „строг“ режим.

Марио Михайлов и Станислав Василев са признати за виновни за това, че на 20.09.2016 г., около 20,00 - 21,00 часа, умишлено са умъртвили в дома му Васил Петков, като деянието е извършено по особено мъчителен за убития начин. До престъплението се стига след конфликт между дядо и внук за пари. Възрастният мъж умира след задушаване с въже, като по тялото му са открити счупвания и следи от множество наранявания.

 

22.05.2019 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас потвърди присъда за побой над лечителка от гр. Нова Загора

 

Бургаският апелативен съд потвърди наказанията на трима мъже, пребили възрастна лечителка от гр. Нова Загора. Престъплението е извършено през м.юли 2017 г. в дома на жената. Осъдените са Димитър С. сина му Георги Д. от гр. Котел и техен приятел Георги Б. от гр. Нова Загора.

Двете съдебни инстанции са признали мъжете за виновни за нанесена тежка телесна повреда на пострадалата, изразяваща се в постоянна слепота с дясното око.

Подсъдимите са осъдени на по три години лишаване от свобода, като наказанията са отложени за изпитателен срок в размер на пет години.

Тримата мъже трябва да заплатят солидарно на пострадалата Сийка Д. сумата в размер на 30 000 лева, представляваща обезщетение за причинените от престъплението неимуществени вреди и сумата от 241 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди, както и направените по делото разноски.

От няколко години съпругата на Димитър С. и майка на сина му имала здравословни проблеми, които според семейството се дължали на магия и на вредна енергия, изпращана от техни родственици, с които били в лоши отношения. Семейството търсело помощ при лечители, гадатели, ходжи, екстрасенси. Това била причината да се обърнат към Сийка Д. известна лечителка в региона, която живеела в гр. Нова Загора. През м.май 2016г. те отишли при нея с молба да развали направената на семейството им магия. Започнали често да я посещават, като няколко пъти я вземали с автомобил и я водели до къщата им в гр.Котел, след което я връщали в дома й в гр.Нова Загора. Почти година по късно лечителката обяснила, че не може да помогне на жената, тъй като според нея страда от някакво психично заболяване и има нужда от лекарска помощ, а не от нея. Поради това я помолила да не посещава повече дома й.

Семейството обаче искало тя да продължи сеансите за разваляне на магията, но жената отказвала, като по този начин отношенията между тях се обтегнали. Двамата подсъдими били убедени, че Сийка Д, не само че не им помага, но дори им вреди, като умишлено, от разстояние влошава здравословното състояние на болната родственица.

 По тези причини баща и син решили да посетят врачката през нощта, да я набият, за да я сплашат и по този начин тя да преустанови да въздейства на майката от разстояние, като й предава негативна енергия. Двамата уговорили техен приятел Георги Б. да им помогне.

При първото влизане в дома й там бил само синът й (40 г.), който бил ударен с полицейска палка и юмруци от двама от подсъдимите. Преди това подсъдимият Георги Д. взел от масата два мобилни телефона.

Месец и половина по-късно тримата подсъдими, маскирани с шапки с отвори за очите и устата, отново влезли в дома на лечителката и се  нахвърлили с полицейска палка и бухалка върху нея.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВКС в 15–дневен срок от съобщаването му на страните.

 

20.05.2019 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас потвърди арест на бургазлия, запалил две строителни машини

 

Бургаският апелативен съд потвърди като правилно и законосъобразно определение на ОС – Бургас от 11 май 2019 г., с което на обвиняемия Николай П. е наложена първоначална мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Николай П. е обвинен за палеж на чужда собственост – две строителни машини тип „валяк“, които са напълно изгорели, като е имало опасност пожарът да се разпростре и върху друга техника. Вследствие на инцидента от 09.05.2019 г. на бул. „Захари Стоянов“ в гр. Бургас са последвали значителни вреди на стойност 409 500 лева.

Според въззивния състав макар и на сравнително ранен етап от разследването, от събраните до момента доказателства може да се обоснове тезата за прокурора за вероятност Николай П. да е извършил престъплението, за което е обвинен. В тази насока са показанията на свидетелите, резултатите от огледа на местопроизшествието, както и заключението по назначената ДНК експертиза на биологичния материал по бутилката със запалителна течност.

Съдът е приел наличие на реална опасност от укриване предвид справката за съдимост,  от която е видно, че са наложени общо 11 присъди на обвиняемия Николай П. като до декември 2018 г. той е изтърпявал наказание „лишаване от свобода“.

Предвиденото от закона наказание за настоящото тежко умишлено престъпление е лишаване от свобода от 3 до 12 години. Магистратите са преценили, че механизма на извършване на посегателството и тежестта на наказанието са част от причините, които обосновават риск от укриване и препятстване на бъдещото наказателно производство. По отношение на грижата за малолетно дете съдът е посочил, че обвиняемият не е единствен родител и в материалите по делото майката е посочена като негов законен представител. Относно здравословното състояние на самия Николай П. въззивният състав е подчертал, че назначената му терапия може да бъде провеждана и в условията на ареста, а при спешна необходимост, може да му се осигури незабавна медицинска помощ.

Определението е окончателно.

 

17.05.2019 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас измени присъда за държане и разпространение на рекордно количество хероин - 38 килограма

 

Изменена присъда за държане и опит за разпространение на над 38 кг. хероин за 3.5 млн. лв. произнесе Апелативен съд – Бургас.

С постановения съдебен акт е намалено наказанието на Антон И. от. гр. Ямбол  от десет на седем години лишаване от свобода. Съдът го е оправдал и признал за невинен по първоначалното обвинение за това, че в периода от неустановена дата през месец декември 2016 г. до 21.12.2016 г. в с. Радовец, обл. Хасково и гр.Ямбол, в съучастие като съизвършител с подсъдимите Александър Д., Димитър Д. и Боян Б., е държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество - хероин с общо нетно тегло 38 087,75 грама на обща стойност 3 427 897, 50 лева. По това обвинение Александър Д., Димитър Д. и Боян Б.,са признати за виновни.

Четиримата подсъдими Александър Д., Димитър Д., Боян Б., и Антон И. са признати за виновни и за това, че на 21.12.2016 г., в гр. Ямбол, в съучастие са направили опит да разпространят 5 кг. от държания хероин на обща стойност 451 278,90 лева, като наркотичното вещество е в особено големи размери.

Апелативен съд – Бургас е потвърдил наказанията на Александър Д. - десет години затвор, Димитър Д. - седем години затвор и на Боян Б. - седем години затвор.

Четиримата участници в престъплението ще трябва да изтърпят наказанието си при първоначален строг режим.

Съдът е намалил и наложените от първоинстанционния съд глоби на Димитър Д. и Боян Б. от 40 000 лв. на 25 000 лв., на Александър Д. от 60 000 лева на 35 000 лева, и на Антон И. от 60 000 лева на 25 000 лева.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на Р България.

 

16.05.2019г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Обжалват пред Апелативен съд – Бургас 25-годишна присъда за убийство на млада жена  

 

Апелативен съд – Бургас обяви за решаване делото за смъртта на 20-годишната Ивета Т. от гр. Айтос, зверски пребита от бащата на детето си.

Теньо Е. от гр. Айтос бе осъден на 25 години затвор, след като на първа инстанция бе признат за виновен в това, че на 16.06.2018 год. около 19.30-20.00 ч. в гр. Айтос, област Бургаска, в дом на ул. „Хаджи Димитър“ № 12, ет.1, умишлено умъртвил по особено мъчителен за нея начин и с особена жестокост жената, с която живеел на семейни начала. Деянието е извършено при условията на опасен рецидив.

Първоинстанционният съд е наложил доживотен затвор при първоначален строг режим за 28-годишния Теньо Е., като наказанието е заменено с лишаване от свобода в размер на 25 години, поради факта, че подсъдимият е признал вината си и делото е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие.

Мъжът е осъден да заплати на сина си А. Т., роден през 2015г., обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 200 000 лева и на майката на убитата Ивета обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 150 000 лева, както и обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 3000 лева.

В съдебното заседание днес съдът остави без уважение искането на защитата за назначаване на две нови експертизи - съдебномедицинска експертиза и комплексна съдебнопсихиатрична и психологическа експертиза с мотива, че не са налице основанията за тях, тъй като експертите са дали отговори на всички въпроси, свързани с причината за смъртта на Ивета Т. и са коментирали данните за употребата на наркотици от страна на подсъдимия.

 Служебния защитник на Теньо Е. поиска съдът да постанови нова присъда като промени квалификацията на обвинението в по-лека и разви тезата за причинена смърт по непредпазливост, вследствие на тежка телесна повреда. Защитата пледира и за намаляване на присъдените обезщетения за причинените неимуществени и имуществени вреди.

Прокурорът от Апелативна прокуратура и особеният представител на малолетното дете на починалата намират обжалваната присъда за обоснована и законосъобразна и настояха тя да бъде потвърдена.

„Жертвата е изживяла ужаса на неминуемата си смърт и то продължително време“, подчерта държавният обвинител. Той определи подсъдимия като „свирепа личност“ и посочи, че според свидетелските показания и данните по делото е категорично ясно, че жената е била обект на ежедневен тормоз от Теньо Е. Причината за смъртта й е категорично доказана и е следствие на масирания и жесток побой, което говори за пряк умисъл в действията на мъжа. „Паднала е на пода, но той не е спрял. Знаел е, че ще настъпи смъртта й и се е отнесъл с безразличие“, подчерта прокурорът и допълни, че наказанието е правилно и съобразено с тежестта на извършеното престъпление.

Апелативен съд – Бургас счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законовия срок.

 

13.05.2019 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас измени присъда за убийство

 

 

Бургаският апелативен съд измени присъда и намали наказанието „лишаване от свобода“ на 37-годишния Мариан Ч. от гр. Бургас. Мъжът е признат за виновен в умишленото умъртвяване на майка си Бинка Ч., извършено на 09.03.2018 г. в семейния апартамент в гр. Бургас, к-с „Лазур“. Деянието е извършено, чрез нанасяни удари с ръце по жизнено важен орган – главата и шията, стискане на шията й с ръце, което довело до спиране на сърдечната дейност, причинило „вагусова смърт“ на пострадалата.

Пресофисът на Апелативен съд – Бургас припомня, че делото на първа инстанция е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие, като подсъдимият е осъден на 11 години „лишаване от свобода“.

Въззивната инстанция не е приела извода на окръжния съд в гр. Бургас за убийство извършено с „особена жестокост“ и е оправдала подсъдимия по това обвинение. Апелативните съдии са наложили наказание за извършеното умишлено деяние в размер на 10 години „лишаване от свобода“, след редуциране с една трета, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим.

Решението подлежи на обжалване и протестиране в петнадесет дневен срок от получаване на писмените съобщения за изготвянето му пред Върховния касационен съд на Р България.

 

Постановеният съдебен акт е публикуван в сайта на Апелативен съд – Бургас на адрес:

http://www.bgbas.org/reshenie.php?aWQ9MDAwNzE3MDEmaGFzaD0xMzI4NjczODk1M2U0ZTc4Nzk1OWRmYjQ2ZmU5ZDkyMQ==

 

09.05.2019 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас отмени присъда за пране на пари в особено големи размери и върна делото за ново разглеждане

 

Състав на Апелативен съд – Бургас отмени  присъда на Окръжен съд – Сливен за пране на пари в особено големи размери и върна делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. С присъдата подсъдимите - А.М., В.М. и Е.Т. ( и тримата от гр. Сливен) са осъдени, а други две лица Г.Г. и С. К. са оправдани.

Пресофисът на АС – Бургас припомня, че на първа инстанция А. М. от гр.Сливен  бе признат за виновен и осъден на пет години „лишаване от свобода“ и глоба от 10 000 лв. за това, че в периода 2000 год.- 2008 год., в гр. Елена и гр. Сливен е търгувал и прикривал произхода и действителните права върху имущество на обща стойност 1 129 761.60 лева. Деянията са извършени при условията на продължавано престъпление, повече от два пъти, средствата и имуществото са в особено големи размери, случаят е особено тежък и дееца е знаел към момента на получаването им, че парите са придобити чрез извършени от него тежки умишлени престъпления сред които: склоняване към проституция, трафик на хора, принуда, изнудване, придружено със заплаха за убийство или тежка телесна повреда, организиране и ръководена на престъпна група. А. М. е осъден да заплати в полза на държавата сумата от 1 129 761.60 лева, представляваща равностойността на липсващия предмет на престъплението.

В. М.от гр. Сливен е призната за виновна и е с условна тригодишна присъда и глоба от 10 000 лв. за извършени сделки в периода от 2004 год. до 2005 год. в гр.Сливен с недвижимо имущество на обща стойност 350 088.90, за които е предполагала, че са придобити чрез извършени от А. М. тежки умишлени престъпления.

Е. Т. от гр.Сливен е осъден на четири години лишаване от свобода и глоба от 10 000 лв. за това, че при условията на продължавано престъпление, в качеството си на едноличен собственик на търговско дружество "Европарк" ЕООД- гр. Сливен, от свое име, но за сметка и със средства предоставени от А. М., е спомогнал за преобразуването общо на сумата 548 556 лева, чрез влагането им за придобиване на дълготрайни материални активи на дружеството, като деянието е извършено повече от два пъти, случаят е особено тежък, средствата и имуществото са в особено големи размери и дееца е предполагал към момента на получаването им, че същите са придобити чрез извършени от А. М. тежки умишлени престъпления.

Подсъдимите Г. Г. и С.К. са оправдани за престъплението по чл.253 от НК  „изпиране на пари“.

Присъдата на ОС  – Сливен е протестирана от държавното обвинение и обжалвана от осъдените лица.

Проверявайки съдебния акт, АС – Бургас е констатирал допуснати съществени процесуални нарушения в хода на досъдебното и първоинстанционното съдебно производство, които накърняват правото на защита на подсъдимите лица и не могат да бъдат отстранени от въззивната инстанция.

Наличието на тези нарушения се явява пречка пред апелативния съд за разглеждане на спора по същество и произнасяне по правилността на атакуваната присъда.

Решението е окончателно.

03.05.2019 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд- Бургас потвърди първоначалния арест на помориец, задържан за разпространение на наркотици

 

Състав на Бургаския апелативен съд потвърди първоначалния арест на К. Б., привлечен към наказателна отговорност за разпространение на наркотици. Мъжът е обвинен за това, че на 11.04.2019 г. в апартамент в гр. Поморие, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение над 80 грама високорисково наркотично вещество – метамфетамин. Престъплението е по чл.354а, ал.1, изр.1, пр.4 от НК за което е предвидено наказание от 2 до 8 години лишаване от свобода и глоба от 5000 до 20000 лв.

Въззивният съд е преценил, че към момента са налице законовите предпоставки за налагане на най-тежката мярка за неотклонение. От материалите по делото може да се направи извод за авторство на деянието. Същевременно съдът е приел, че съществува реална опасност той да извърши ново престъпление, предвид обремененото му съдебно минало и високата степен на обществена опасност на самото престъпление - разпространение на наркотици.

С определение от 22.04.2019 г. съдебният състав е потвърдил взетата първоначална мярка за неотклонение „задържане под стража“ на К. Б.

 Определението е окончателно.

 

22.04.2019 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Председателят на Апелативен съд-Бургас:

Съдилищата от апелативния район правораздават в срок и с високо качество

 

 

Съдилищата от Апелативен район – Бургас предоставят на гражданите качествено правосъдие в разумни срокове. Това заяви през журналисти председателят на Апелативен съд – Бургас съдия  Деница Вълкова. Днес институцията проведе Годишното общо събрание за отчитане дейността на 18-те съдилища от апелативния район. Преди обсъждането на Доклада за 2018 г. съдия Вълкова направи кратка презентация пред медиите за основни резултати и акценти от работата на Апелативен съд – Бургас и окръжните и районни съдебни звена за миналата година.

„Апелативен съд – Бургас отчита незначително намаление на постъпилите дела, като по показателя срочност успяваме да отчетем устойчивост и изключително добър резултат на челните места в страната“- посочи съдия Вълкова. Тя поясни, че на практика част от съдиите са приключили по-малко на брой дела, за решаването на които обаче са отделили повече време. „Това е така, не само заради много честите случаи на некачествено законодателство, на неясни редакции на законови разпоредби, приети текущо, но и поради констатирана свръхдинамика в законодателството и безпрецедентна тълкувателна конкуренция в дейността на Върховния касационен съд и Народното събрание“ - допълни Вълкова. Тя посочи няколко дела със значим обществен интерес и голяма фактическа и правна сложност, чието решаване е отнело значително повече време на съдиите.

В тримесечен срок са свършени 96% от всички дела на Апелативен съд – Бургас и по този изключително важен показател се прави категоричен извод за устойчивост на постигнатата бързина в работата на съда, дължаща се на създадената добра организация по предварителна подготовка, проучване, насрочване и срочното решаване на делата.

По традиция председателят на АС – Бургас направи паралел с данните, обявени през 2018 г. на Информационното табло на Европейския съюз, които сочат, че България е една от страните – членки, на които отнема най-малко време решаването на граждански, търговски, административни и други дела.

При въззивните наказателни дела бяха откроени няколко проблема свързани с назначаването, но и с откриването на вещи лица конкретно по съдебномедицинските експертизи и по автотехническите експертизи.

Почти 90 % от въззивните наказателни дела са приключили в тримесечен срок, стана ясно от презентацията. При другите забавянето се дължи на посочените обективни затруднения, както и на претоварените графици на софийските защитници. „Все по-често настояваме да се използва възможността, която ни дава НПК за разпит чрез видеоконференция или телефонна конференция“, обясни административният ръководител на АС – Бургас.

Съдия Вълкова добави, че занапред Бургаският апелативен съд вече ще има свой представител магистрат в Мрежата за международно сътрудничество по наказателни дела - заместник председателят и ръководител на наказателно отделение – съдия Пламен Синков, а от целия апелативен район ще са още съдия Георги Иванов от РС – Бургас, съдия Мартин Данчев - заместник-председател на ОС – Сливен и съдия Светлин Иванов от ОС – Бургас. „Това е особено важно за апелативен район като нашия, в който делата с международен елемент и със страни чужди граждани не са изключение“, подчерта съдия Вълкова.

По думите й качеството на работа в наказателно отделение на съда трайно се увеличава. Първият показател за това е, че намалява броя на оспорените пред ВКС актове на Апелативен съд – Бургас в съотношението постановени въззивни решения и присъди – обжалвани или протестирани въззивни решения. Проследени процентите в това съотношение намаляват всяка от последните три години: 74% -2016, 65%- 2017г. и 62% -2018г. Вторият показател е по колко върнатите от ВКС дела съдебните актове на съда са оставени в сила. От цифрите е видно, че намалява с всяка година процентът на отменените и изменени актове и се увеличава процентът на оставените в сила, които са повече от две трети от всички проверени дела от ВКС.

Апелативен съд – Бургас заема челно място сред останалите апелативни съдилища  по резултатите от решените граждански и търговски дела - 98 % от гражданските дела са решени в тримесечен срок, а частните граждански дела - 100 % са приключили в едномесечен срок.

По показателя срочност съдиите от търговско отделение на Апелативен съд – Бургас и през 2018 г. са постигнали отличен резултат въпреки усложненията по делата и увеличения обем приложения - 99 на сто от всички търговски дела са приключили в тримесечен срок.

При окръжните съдилища най - голямо постъпление дела през 2018 г. на съдия има в Окръжен съд - Сливен, със средно годишно дела за разглеждане за съдия по щат от 103,9 дела, следван от Бургаски окръжен съд с 98 дела и Ямболския окръжен съд с 83,8 дела.

През отчетния период в 8-те районни съдилища от Бургаския окръжен регион са постъпили общо 26 379 дела. Разгледани са били  28 939 дела и са свършени 25 851 дела, от които 91% в тримесечен срок. Действителната средна натовареност на районните съдии в Бургаския съдебен район е 49,89 спрямо делата за разглеждане и 44,57 е действителната натовареност спрямо свършените дела.

Отчетените резултати установяват, че всички съдилища в апелативния район отговарят адекватно на очакванията за качествено и ефективно правосъдие в разумен срок, за което председателят  на Апелативен съдБургас изказа на съдиите и съдебните служители искрена благодарност.

След брифинга съдия Деница Вълкова представи Доклада за 2018 г. пред Годишното общо събрание.

На обсъждането присъстваха представителите на Висшия съдебен съвет Цветинка Пашкунова, Боряна Димитрова, Севдалин Мавров и Георги Кузманов, Лидия Стоянова от Инспектората към ВСС и зам.-председателят на ВКС и ръководител на наказателната  колегия  - Галина Захарова.

Докладът за дейността на Апелативен съд – Бургас, окръжните и районните съдилища за 2018 г. е публикуван на сайта на институцията в панел “Доклади“.

        

 

        

 

05.04.2019 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ВКС остави в сила решение на АС – Бургас срещу мъж, изнасилвал малолетно момиче


Върховният касационен съд остави в сила решение на Апелативен съд– Бургас по въззивно наказателно дело за изнасилване срещу Сава Дойчев.

С решението си апелативните съдии измениха присъдата на Окръжен съд – Бургас и намалиха наказанието на подсъдимия от 16 години “лишаване от свобода“ на 11 години “лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим.

Сава Дойчев, от гр. Смолян, е признат за виновен в това, че при условията на продължавано престъпление, в периода от 01.04.2016 г. до 13.06.2016 г., в град Бургас, многократно, се съвкупявал с лице от женски пол – ненавършилата четиринадесет години В. С., като я принуждавал към това със сила и заплашване.

 

02.04.2019 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ВСС обяви конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“

 

 

 

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи 07 юни 2019 г. за датата, на която да се проведе „Ден на отворените врати“ във ВСС и обяви конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“.

Съгласно Регламента в конкурса могат да участват учениците от VIII-и до ХІІ-и клас, като срокът за подаване на творбите е от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително.

Обявяването на победителите и връчването на наградите – лаптоп и грамота за класирания на първо място, както и две поощрителни награди – фотоапарати и грамоти, ще се състои на официална церемония в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет.

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта и Facebook страницата на ВСС.

     

Повече информация за конкурса ще намерите тук:

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/22/reglament_konkurs-2019.pdf

 

01.04.2018 г.

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

8 години затвор за непълнолетен, убил 11-годишно момиче от гр. Бургас

 

Тричленен състав на Апелативен съд – Бургас потвърди 8-годишната ефективна присъда на И.И. за убийството на 11- годишната Н.Й.

 Двете съдебни инстанции признаха за виновен И.И за престъплението, извършено на 20 август 2017 г. в асансьорна кабина на жилищен блок в ж.к. „Меден рудник“ в гр. Бургас.

 И.И. умишлено умъртвил момичето, като й нанесъл удар с нож в дясната част на врата и прерязал сънната артерия, което довело до остра кръвозагуба и анемия.

 Съдебните инстанции приемат, че убийството е извършено срещу малолетно лице и по особено мъчителен за жертвата начин, като подсъдимият макар и непълнолетен /15 г./ е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.

Потвърденото наказание е в размер на осем години „лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим.

 И.И.е осъден да заплати на пострадалата М. С. сумата от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, произтичащи от смъртта на дъщеря й.

Решението подлежи на касационно обжалване и протест в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВКС.

 

Постановеният съдебен акт е публикуван в сайта на Апелативен съд – Бургас на адрес:

http://www.bgbas.org/reshenie.php?aWQ9MDAwNjk3MTcmaGFzaD1hYmMxYjZhMzY3MTEyZjU2YTc4OTk4YWVkN2JkOTBkZg==

 

28.03.2019 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас обяви за решаване дело за пране на пари в особено големи размери

 

Апелативeн съд – Бургас обяви за решаване дело за пране на пари в особено големи размери срещу А.М., В.М. и Е.Т., и тримата от гр. Сливен. Съдебното производство пред Апелативен съд – Бургас е образувано по протест на прокуратурата и по жалби на подсъдимите срещу първоинстанционната присъда от 22.11.2018 г. на ОС – Сливен.

С присъдата  подсъдимите А.М., В.М. и Е.Т. са осъдени за престъпление по чл. 253 от НК - против финансовата, данъчната и осигурителната системи. Подсъдимите Г.Г. и С. К. са оправдани за престъплението „пране на пари“.

Делото пред Апелативен съд – Бургас се проведе по реда на задочното производство за двама от подсъдимите В.М. и С.К, които бяха представлявани от упълномощени защитници. В рамките на едно съдебно заседание въззивната инстанция приключи съдебното следствие и обяви, че ще се произнесе в законовия срок.

А.М. от гр.Сливен е признат за виновен в това, че в периода от 03.07.2000 год. до 06.06.2008 год., в гр. Елена, област Велико Търново и гр. Сливен е извършил сделки с недвижимо имущество и след 03.04.2004 год. до 06.06.2008 год. е прикривал произхода на имущество и действителните права върху имущество на обща стойност 1 129 761.60 лева, като деянията са извършени при условията на продължавано престъпление. Всички изпълнителни деяния са извършени повече от два пъти, средствата и имуществото са в особено големи размери, случаят е особено тежък и дееца е знаел към момента на получаването им, че същите са придобити чрез извършени от него тежки умишлени престъпления сред които: склоняване към проституция, трафик на хора, принуда, изнудване, придружено със заплаха за убийство или тежка телесна повреда, организиране и ръководена не престъпна група.

ОС – Сливен е наложил на А.М. за извършеното престъпление наказание в размер на пет години „лишаване от свобода“, което да изтърпи при първоначален „строг“ режим, и „глоба“ в размер на 10 000 лева. А.М.е осъден да заплати в полза на държавата сумата от 1 129 761.60 лева, представляваща равностойността на липсващия предмет на престъплението.

В.М. от гр. Сливен е призната за виновна в това, че в периода от 15.11.2004 год. до 18.11.2005 год. в гр.Сливен е извършила сделки с недвижимо имущество на обща стойност 350 088.90, като деянията са извършени при условията на  продължавано престъпление, случаят е особено тежък, средствата и имуществото са в особено големи размери и дееца е предполагал към момента на получаването им, че същите са придобити чрез извършени от А. М. тежки умишлени престъпления. В. М е осъдена на три години „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 10 000 лв., като изпълнението на така наложеното наказание е отложено за изпитателен срок от пет години.

Е.Т. от гр.Сливен е признат за виновен в това, че в периода след 03.04.2004 г.до 06.06.2008 г. в гр.Сливен, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на едноличен собственик на търговско дружество "Европарк" ЕООД - гр. Сливен, от свое име, но за сметка и със средства предоставени от А. М., е спомогнал за преобразуването общо на сумата 548 556 лева, чрез влагането им за придобиване на дълготрайни материални активи на дружеството, като деянието е извършено повече от два пъти, случаят е особено тежък, средствата и имуществото са в особено големи размери и дееца е предполагал към момента на получаването им, че същите са придобити чрез извършени от А. М. тежки умишлени престъпления. Съдът е осъдил Е.Т. на четири години „лишаване от свобода“, което наказание да изтърпи при първоначален общ режим и глоба в размер на 10 000 лв.

 

26.03.2019 г.

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Потвърдиха наказанието на пиян водач, причинил смърт на пешеходна пътека и избягал от местопроизшествието

 

 

Четири години лишаване от свобода при първоначален общ режим ще изтърпи Любчо Д. на 62 г. от гр. Ямбол. Той е признат за виновен от две инстанции в причиняване на смърт по непредпазливост на пешеходна пътека, средна телесна повреда и бягство от местопроизшествието.

Апелативен съд – Бургас потвърди присъдата на Окръжния съд в гр. Ямбол в тази част като правилна и законосъобразна.

Катастрофата е от 11.06.2016 г. в гр. Ямбол на кръстовището на ул. "Граф Игнатиев" с ул. "Драма", след магазин "Кауфланд". При слънчево време с добра видимост и суха настилка възрастният мъж, управлявайки „Фиат Палио“ след употреба на алкохол - 1,84 промила, връхлетял с автомобила си върху преминаващите по пешеходната пътека две жени. От удара телата на пострадалите били качени върху капака на автомобила, пренесени и отхвърлени от него напред и надясно, като паднали на пътното платно. След инцидента подсъдимият заобиколил жените, преминал през кръстовището, завил наляво и навлязъл с автомобила по съседна улица като напуснал мястото на пътнотранспортното произшествие. Свидетел на катастрофата го последвал със своя автомобил и междувременно сигнализирал органите на реда. При задържането му Любчо Д. видимо бил в нетрезво състояние и говорел неясно. Пострадалите пешеходки били транспортирани за медицинска помощ и лечение в болницата в гр. Ямбол. Едната починала два дни по-късно.

Въззивната инстанция намали срока на наложеното на Любчо Д. наказание лишаване от право да се управлява МПС от завинаги на шест години.

Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране пред ВКС на Р България в 15 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Постановеният съдебен акт е публикуван в сайта на Апелативен съд – Бургас на адрес:

http://www.bgbas.org/reshenie.php?aWQ9MDAwNjkzNTMmaGFzaD01MDAyMmJiZjljMjMwMjk2OGVmZTZmNzZiYzM0YmU3Nw==

 

 

19.03.2019 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Апелативен съд – Бургас отвори врати за най-малките ученици

 

 

Апелативен съд – Бургас посрещна първокласници в Деня на отворените врати. Малките ученици от четирите паралелки на ОУ “Васил Априлов“ гр. Бургас проведоха първата си опознавателна среща с българска съдебна институция.

Децата бяха посрещнати в една от залите на Апелативен съд – Бургас и на достъпен език им беше разяснено, какво прави съдът, кой може да бъде съден, за какви престъпления и нарушения хората застават на подсъдимата скамейка и какви спорове трябва да решава съдията.

Бяха разиграни два съдебни казуса - училищен конфликт между момиче и момче и крупен банков обир. Първокласниците сами участваха в процесите и влязоха в ролите на обвинители, подсъдими, защита и свидетели. След това съдебните състави трябваше сериозно и отговорно да решат имат ли вина подсъдимите и как да бъдат наказани. 

Посещението завърши с фотосесия – индивидуални снимки за спомен със съдийска тога и съдебно чукче.

 

              

 

08.03.2019

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Интернет страницата на Апелативен съд – Бургас с отличие за прозрачност, ергономичност и иновации

 

 

         Асоциация „Прозрачност без граници“ отличи Апелативен съд – Бургас за водещата роля на официалната интернет страница на съда по показател „ергономичност и прозрачност“ сред апелативните съдилища  в страната и иновативната практика „достъп до електронно дело“.

Това стана ясно по време на национална кръгла маса „Прозрачността в работата на съдилищата – предпоставка за повишаване на доверието в съдебната система в България“, организирана от неправителствената организация с участието на представители на ръководните структури на съдебната система, съдилища от различни съдебни райони на страната, професионални организации и експерти. Форумът е част от проект на Асоциация „Прозрачност без граници“, насочен към формулирането на единни стандарти за публичност и прозрачност в работата на съдилищата, с основен фокус върху техните интернет страници. В рамките на срещата бяха представени иновативните инструменти Еталон за публичност и прозрачност в работата на съдилищата и Карта на прозрачността на съдилищата в България.

В първата по рода си оценка на сайтовете на всички 178 съдилища в страната Апелативен съд – Бургас е сред тези, които покриват в максимална степен изискванията на еталона за публичност и прозрачност. Услугите, които страницата на институцията предлага,  за страните по делата и гражданите – SMS известяване, търсене на съдебна практика по ключова дума и достъп до електронно дело бяха посочени от експертите в дискусията като иновативни и пример за добра практика.

Сайтът на Апелативен съд – Бургас покрива и високи стойности по индикаторите „отчетност“, „превенция на корупцията“, „медии“, и „полезно за гражданите“.

 

25.01.2019 г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Окончателно: Пиян и неправоспособен водач убил приятел в катастрофа ще търпи ефективно наказание

 

Върховният касационен съд остави в сила решение на Апелативен съд – Бургас от 17.08.2018 г., с което е изменена от условна в ефективна 18-месечната присъда на Златомир В. от Бургас.

 Той е признат за виновен за причиняване на катастрофа и смърт по непредпазливост, след като без да е правоспособен водач и след употреба на алкохол е шофирал автомобил.

Тежкият пътен инцидент е от 31 декември 2015 година. Златомир В., който тогава нямал навършени 16 г., празнувал посрещането на Новата година в к-с “Меден рудник“ с трима приятели. По някое време младежите се качили в колата на бащата на Златомир и компанията пристигнала в гр. Айтос, където празнувала приятелката на Златомир В.. Към 23.30 ч. потеглили обратно към гр.Бургас. Шофьорът и тримата пътници били без обезопасителни колани. Към 23.45 ч., на около 200 метра след разклона за гр. Българово, автомобилът навлязъл в ляв завой. В резултат на високата скорост - 125 км/ч, той поднесъл, станал неуправляем, ударил се последователно в дясната и в лявата мантинела, след което спрял под ъгъл в лявата лента за насрещно движение. След ударите в автомобила останал само подсъдимия, а пътниците изпаднали от купето. Пострадалото момче В. В. било намерено в гориста зона около пътя, на 10 м. от него. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

23.01.2019 г.

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас потвърди ефективната присъда на водач, убил дете на пътя

 

 

Бургаският апелативен съд потвърди двегодишната ефективна присъдата на Валерий К. от с. Приселци, Варненска област, за причинена по непредпазливост смърт на 9-годишно дете и средна телесна повреда на бебе на 12 месеца. Съдът е определил първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието и е лишил подсъдимия от право да управлява автомобил за срок от три години.

Катастрофата е от 22.09.2017 г. на първокласния път Айтос –Карнобат. Около 13.50 ч.зад волана на лек автомобил „Волво С 40 Валерий К. нарушил правилата за движение и блъснал двете деца, които пресичали пътното платно. Инцидентът е станал в зоната на действие на пътен знак В26, ограничаващ скоростта на 60 км/ч., като водачът се движел със скорост 110 км/ч. След удара мъжът направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалите деца.

Производството пред първоинстанционния съд е проведено по реда на съкратеното съдебно следствие, като подсъдимият К. е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. По този ред на съдебното следствие определеното наказание се редуцира с една трета. Недоволен от присъдата подсъдимият е обжалвал пред въззивния съд с искане за по-ниско наказанието и за условно осъждане

След проверка на атакувания съдебен акт, както по отношение оплакванията на жалбоподателя, така и служебно изцяло Апелативният съд е намерил жалбата за неоснователна.

Преди катастрофата Валерий К. е бил многократно санкциониран по административен ред за нарушения на правилата за движение и са му отнемани контролни точки. В деня на произшествието управлявал лекия автомобил на братовчедка си и заедно с нея, съпругата му и приятелско семейство пътували към събор в гр. Златоград. Преминали през гр. Айтос и по първокласния път продължили движението си по посока гр. Карнобат. По това време майката Фиданка Й. и двете деца, с автомобил на човек от махалата в гр. Айтос, тръгнала за Гърция, където живеела и работела. Малко след потеглянето си от града водачът спрял в отбивката срещу ресторант „Градина“ и всички отишли да обядват. След като се нахранили, семейството се върнало при паркирания автомобил. Майката се сетила, че не била купила вода за из път, настанила децата в автомобила и казала да я изчакат в него. Пресякла платното за движение и преди да влезе в ресторанта, зад гърба си, от пътя дочула свистене на гуми и удар след което видяла двете си деца на земята.

Въззивният съд е приел, че наложените на Валерий К. в миналото общо 15 наказания по ЗДвП за нарушения на правилата за движение по пътищата както и факта, че на 22.09.2017 г. е шофирал с почти два пъти по-висока от максимално допустимата за съответния пътен участък скорост, определят поведението му на пътя във висока степен като морално укоримо. Това, според апелативните съдии, налага в конкретния случай да бъде упражнена по-тежка държавна принуда спрямо подсъдимия, като по този начин, наред с поправянето му, ефективно ще бъде въздействано възпитателно и предупредително върху останалите членове на обществото, най-вече върху водачи, които управляват автомобили с превишена скорост.

Според въззивният състав присъдата е правилна и обоснована, поради което тя е потвърдена с решение на Апелативен съд – Бургас от 15.01.2019 г. Постановеният съдебен акт подлежи на касационно обжалване и протестиране в 15-дневен срок пред ВКС.

 

21.01.2019 г.

 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Апелативен съд – Бургас потвърди първоначалния арест на мъж, обвинен в разпространение на наркотици и притежание на незаконни боеприпаси

 

 

Апелативен съд Бургас остави без уважение жалбата на Антоан П. срещу наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража“. Той е привлечен като обвиняем за извършени в условията на съвкупност две тежки умишлени престъпления:

1. На 10.01.2019 г., около 12.30 ч., в дома си в с. Каменар, без надлежно разрешително разпространил, като предоставил лично на  друго лице високорисково наркотично вещество- коноп с нетно тегло 3,893 гр. със съдържание на тетрахидроканабинол 11,6 % на стойност 23,35 лв. под формата на четири броя топчета с неправилна форма, поставени в кутия от цигари с надпис „Марлборо“.

2. Около 15.30 ч., на същата дата в дома си държал боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешително - над 50 бр. ловни патрони.

В съдебно заседание представителят на Апелативна прокуратура определи жалбата на Антоан П. като неоснователна и пледира той да остане задържан по стража. В дома на Антоан П. са намерени 29 хапчета, за които все още не е готова експертизата, но за боеприпасите е ясно, че са ловни патрони. Държавното обвинение предостави протоколи от разпит на трима свидетели, единият от които разпитан по делегация. Разследващите са взели показанията на мъж от гр.Димитровград, задържан в гр.София с 5 кг. марихуана, който твърдял, че от 6 месеца работи за Антоан П. и пренася наркотици с автомобила си, за което получава възнаграждение.

 Адвокатът на П. опонира, че това е защитна теза на задържания в гр.София свидетел, който дори не е привлечен като обвиняем при наличието на това количество наркотици. Защитата оспори и твърденията и на друг свидетел, който видял предаването на цигарената кутия с пакетчета коноп вътре. По думите на адвоката от мястото, където твърдял, че се намира свидетелят е невъзможно да се види описаното действие. Намерените в дома в с. Каменар боеприпаси са били ловни патрони, останали от бащата на обвиняемия, които е бил ловец и имал законно разрешително. Защитата пледира за  мярка „домашен арест“.

След като се запозна с жалбата на обвиняемия, материалите по делото и становищата на страните  и след проверка на атакуваният съдебен акт въззивният състав намери жалбата за неоснователна и потвърди определението на първоинстанциония съд.

Антоан П. е подведен под отговорност за тежки умишлени престъпления, за които законът е предвидил наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години. От събраните до момента данни по делото може да аргументира обосновано предположение, че задържаният П. е извършил престъпленията, в които е обвинен. Предстоят още действия по разследването. Според съда изтъкнатите доводи на защитата за недоказаност на деянията не изискват по –задълбочено обсъждане, защото касаят въпроси, свързани с разглеждането на делото по същество.

Изводът за опасност от извършване на друго престъпление се обосновава с факта на осъществените в миналото на обвиняемия П. престъпления, макар за тези осъждания да е реабилитиран по право. Налице е опасност от укриване предвид тежестта на наказанията. Апелативният съд е преценил, че тези обстоятелства изискват да се вземе най- тежката мярка за неотклонение. Тя е съответна на високата степен на обществена опасност на деянията и ще обезпечи приключването на наказателното производство в разумен срок.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

18.01.2019 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

Двамата нови заместници на председателя на Апелативен съд – Бургас встъпиха в длъжност

 

 

Двамата нови заместник - председатели на Апелативен съд – Бургас официално встъпиха в длъжност. Административният ръководител съдия Деница Вълкова връчи на магистратите Румяна Манкова и Павел Ханджиев актовете за встъпване и им пожела здраве, висок дух и ползотворна работа в ръководството на Апелативен съд – Бургас. 

Румяна Манкова ще ръководи гражданското отделение на съда, а Павел Ханджиев застава начело на търговското отделение. Заместник – председателят Пламен Синков остава ръководител на наказателно отделение на Апелативен съд – Бургас

Съдиите Манкова и Ханджиев заменят на постовете дългогодишните заместник - председатели Златинка Иванова и Емилия Нашева, които бяха освободени от длъжност с решение на Съдийската колегия на ВСС поради навършване на пенсионна възраст.

Съдия Румяна Манкова има над 34 години юридически стаж и е преминала през всички нива на съдилищата в съдебната система. Работила е в Районен съд – Поморие, Районен съд – Бургас и Окръжен съд – Бургас до 2008 г. Към момента съдия Манкова има над 9 години стаж в Апелативен съд – Бургас.

Професионалният път на съдия Павел Ханджиев е преминал основно в Районен съд – Бургас и Окръжен съд – Бургас. Бил е командирован за една година в Апелативен съд – Бургас на мястото на съдия Илияна Балтова, която е постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието. Съдия Ханджиев има и административен опит, бил е заместник председател на районния и окръжния съд в гр. Бургас.

 

 

 

14.01.2019 г.

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Аплодисменти, цветя и сълзи в последния работен ден на заместник –председателя на Апелативен съд – Бургас

Бивши и настоящи магистрати поздравиха съдия Емилия Нашева по повод нейния юбилей

 

 

Най-опитният съдия в Апелативен съд – Бургас Емилия Нашева празнува рождения си ден в необичайно широк кръг от приятели и колеги. Съдия Нашева събра на чаша вино всички близки на сърцето си хора, с които е работила през дългогодишната си кариера в Бургаската Темида.

10 януари  2019 г. беше и последния работен ден на дългогодишния заместник – председател на Апелативен съд – Бургас, който с решение на Съдийската колегия на ВСС е освободен от длъжност, считано от 11 януари 2019 г. поради навършване на пенсионна възраст.

Председателят на Апелативен съд – Бургас съдия Деница Вълкова изрази от свое име и от името на съдиите и служителите в институцията благодарност и признателност за съвместната работа и професионализма.

“Вие сте от съдиите, написали историята на Апелативен съд – Бургас. Тези 20 години, като ръководител на търговското отделение, Вие не само правораздавахте, но и развивахте институцията, печелехте уважение, изграждахте доверие. Работата с Вас, толкова фин и изтънчен човек, с ярка индивидуалност и характер, беше привилегия, удоволствие и истински смислен урок“ - подчерта председателят на Апелативния съд и връчи на съдия Нашева плакет, с традиционния символ на властта и правото – съдийското чукче.

 Поздравителни адреси, цветя, подаръци и топли пожелания по повод личния празник и достойния професионален път съдия Нашева получи от Съдийската колегия на ВСС, съдиите и служителите в Апелативен съд – Бургас, ръководителите на Апелативна прокуратура, Окръжен съд и Административен съд – Любомир Петров, Росица Темелкова и Чавдар Димитров, от бившия председател на Апелативен съд – Бургас Яни Бахчеванов, пенсионираните магистрати Златинка Иванова, Георги Кошничаров, Лучия Дерелиева, Димитър Димитров и Веселина Герова, от председателя на Адвокатския съвет при БАК Христофор Кондев и много съдии и прокурори.

По повод юбилея и пенсионирането съдия Нашева беше поздравена от кмета на гр. Бургас Димитър Николов, областния управител Вълчо Чолаков, директора на ОД на МВР старши комисар Калоян Калоянов.

С решение от 04.12.2018 г. Съдийската колегия на ВСС поощри Емилия Нашева с отличие "личен почетен знак първа степен – златен" за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. По предложение на председателя на Апелативен съд – Бургас съдия Нашева беше поощрена и с отличие "Служебна благодарност и грамота" за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

 

                    

 

 

11.01.2019 г.