Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                

 

                     № 55       25 май 2015 г.  гр. Бургас

 

 

 

                            В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

                       

 

АПЕЛАТИВЕН СЪДБургас наказателно отделение.

На петнадесети април двехиляди и петнадесета година.

В публично заседание в следния състав :

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Яни Бахчеванов      

 

                                      ЧЛЕНОВЕ: 1/   Светла Цолова    

 

                                                             2/   Цвета Попова               

 

Секретар  Желязка Дачева  

Прокурор Иванка Козарова

като разгледа докладваното от Яни Бахчеванов  ВНОХ дело №  30                   по описа за 2015 година.

С Присъда № 3 от 27 януари 2015 год. постановена по НОХД № 496/2014 г., Сливенският окръжен съд е ПРИЗНАЛ подсъдимия Й. И. М. за ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2014г. в гр. Н., при условията на опасен рецидив, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – хероин в 106 бр. хартиени пакетчета и 5 бр. малки найлонови пликчета "вързопчета", с общо нето тегло 4.202 грама с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент – диацетилморфин 41 % на стойност 378.18 лв. и при условията на посредствено извършителство чрез наказателно неотговорното лице – малолетният Р. А. Д. , държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество – хероин в 41 бр. хартиени пликчета с общо нетно тегло 0.449 грама с процентно съдържание на активния наркотично действащ компонент – диацетилморфин 41 % на стойност 40.41 лв., всичко на обща стойност 418.59 лв. и рисково наркотично вещество – 8 и ½бр. таблетки лекарствен препарат "S. – 8mg" с общо тегло 3.326 грама със съдържание на бупренорфин, без определена пазарна цена, поради което и на основание чл. 354а ал. 2 изр. 2 предл. 2 т. 4, вр. ал. 1 предл. 4, вр. чл. 29 ал. 1 б. "Б" от НК и чл. 58а ал. 1, вр. чл. 54 от НК го ОСЪДИЛ на ЧЕТИРИ ГОДИНИ Лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в Затворническо общежитие от закрит тип и ГЛОБА в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева, като на основание чл. 304 от НПК го признал за НЕВИНЕН да е извършил деянието при условията на продължавано престъпление и го ОПРАВДАЛ за обвинението по чл. 26 ал. 1 от НК.

На основание чл. 59 ал. 1 от НК ПРИСПАДНАЛ от така определеното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което подсъдимият е бил задържан и е бил с мярка за неотклонение "Задържане под стража", от 23.08.2014 г.

На основание чл. 354а ал. 6 от НК е ОТНЕЛ в полза на държавата наркотичните вещества, предмет на престъплението, предадени на съхранение в ЦМУ - София с приемо-предавателен протокол № 34215/05.11.2014 г.

На основание чл. 53 ал. 1 б. "а" от НК е ОТНЕЛ в полза на държавата вещите, предназначени и послужили за извършване на престъплението, които след влизане в сила на присъдата да се унищожат като вещи без стойност:

-1 бр. черна на цвят мъжка чанта с надпис "Sport" върху капака й, запечатана в найлонов плик със стикер № 06757/22.08.2014 г. на ОД на МВР - Сливен;

- 1 бр. прозрачно самозалепващо полиетиленово пликче, съдържащо индикаторна хартия /тестова лентичка от проведен полеви тест за хероин/ и картонена лентичка, запечатани със стикер № 06290/22.08.2014 г. на ОД на МВР - Сливен;

- 1 бр. прозрачен полиетиленов плик, срязан от единия край, съдържащ 3 бр. използвани спринцовки, две от тях с поставени игли, отбелязан със стикер №06282/22.08.2014 г. на ОД на МВР - Сливен;

- 1 бр. разкъсан прозрачен полиетиленов плик със стикер №06298/22.08.2014 г., съдържащ 41 бр. хартиени опаковки и тестова лентичка;

- 1 бр. разкъсан прозрачен полиетиленов плик със стикер №06281/22.08.2014 г., съдържащ 106 бр. хартиени опаковки, 5 бр. малки найлонови изрезки като пакетче и тестова лентичка;

- 1 бр. разкъсан прозрачен полиетиленов плик със стикер №06759/22.08.2014 г. на ОД на МВР - Сливен, съдържащ 9 бр. празни опаковки от лекарства с надпис върху тях "S.– 8 mg";

- 1 бр. празен найлонов плик, разкъсан със залепен на него стикер №06292/22.08.2014 г. на ОД на МВР - Сливен;

- 1 бр. празен разкъсан найлонов плик, завързан на възел в единия край;

- 1 бр. празен найлонов плик, разкъсан със залепен на него стикер № 06177/22.08.2014 г. на ОД на МВР - Сливен с поставени в него още две разкъсани празни найлонови пликчета, зацапани в черно.

На основание чл. 53 ал. 2 б. "б" от НК е ОТНЕЛ в полза на държавата придобитото чрез престъплението:

- 1 бр. прозрачно самозалепващо полиетиленово пликче, съдържащо 1 бр. банкнота с номинална стойност 2 лв., запечатана със стикер №06280/22.08.2014 г. на ОД на МВР - Сливен;

- 1 бр. прозрачен полиетиленов плик, съдържащ монети, както следва: 1 бр. монета с номинална стойност 0,50 лв, 57 бр. монети с номинална стойност по 0,20 лв, 67 бр. монети с номинална стойност по 0,10 лв, 21 бр. монети с номинална стойност 0,05 лв, запечатани със стикер №06299/22.08.2014 г. на ОД на МВР - Сливен;

- 1 бр. прозрачен полиетиленов плик, съдържащ: 21 бр. банкноти с номинална стойност от 2 лв, 2 бр. банкноти с номинална стойност от 5 лв, 1 бр. банкнота с номинална стойност 20 лв и монети: 3 бр. монети с номинална стойност по 1 лв, 2 бр. по 0,50 лв, 3 бр. монети с номинал 0,20 лв, 4 бр. монети с номинал 0,10 лв и 10 бр. по 0,05 лв, и 1 бр. монета с номинал 0,02 лв, запечатани със стикер №06289/22.08.2014 г. на ОД на МВР - Сливен.

Веществените доказателства:

-1 бр. контактен ключ за лек автомобил марка "Опел" с № на ключа 3579, запечатан в прозрачен плик със стикер № 06758/22.08.2014 г. на ОД на МВР – Сливен;

- прозрачен найлонов плик, съдържащ 5 бр. мобилни телефонни апарати, както следва: мобилен телефонен апарат м. "Sony Xperia" модел С1505; м."Нокиа" модел С 1-01; м."Нокиа" модел 1661; м. "Самсунг" модел GT 8091 и м. "Нокиа" модел 5210, запечатани със стикер № 06297/22.08.2014г. на ОД на МВР – Сливен

да се върнат на подсъдимия Й. И. М., след влизане на присъдата в сила.

ОСЪДИЛ е подсъдимия Й. И. М. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Окръжен съд – Сливен сумата в размер на 38.00 лева и в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Ямбол сумата в размер на 695.00 лева, представляващи направените по делото разноски.

Недоволен от присъдата е останал подсъдимия, като в жалбата си прави искане за приложението на чл. 337 ал. 1 т. 1 от НПК и намаляване размера на наложеното наказание с обсъждане приложението на чл. 55 от НК.

Прокурорът при А. п. намира жалбата за неоснователна и предлага да се потвърди присъда. Счита присъдата за обоснована и законосъобразна. Материалния закон е приложен правилно и са установени всички елементи от престъпния състав. Първоинстанционият съд е определил справедливо по размер наказание. Отчел е високата степен на обществена опасност на деянието и личността на дееца. Деянието извършил при условията на "опасен рецидив". Не са налице предпоставките за приложението на чл. 55 от НК.

Адвокатът на подсъдимия в съдебно заседание пред въззивната инстанция пледира да бъде оправдан за 8 таблетки и половина лекарствен препарат субутекс със съдържание "бупренорфин", тъй като този лекарствен препарат сам по себе си не представлява рисково наркотично вещество. Освен това сочи, че в обвинителния акт не е посочено, дали всяко от иззетите пликчета съдържащо хероин, активния наркотичен компонент диацетилморфин е с концентрация от 41 %. З. счита, че присъдата следва да бъде отменена и делото върнато на Сливенската окръжна п. за повдигане на ново обвинение, за да може подсъдимия да разбере в какво точно се обвинява. Алтернативно предлага да се намали размера на наложеното наказание.

Основното искане на жалбоподателя изразено в последната дума е за намаляване размера на наложеното наказание.

Въззивната инстанция се запозна с искането на жалбоподателя, изслуша доводите на страните изразени в съдебно заседание и след като извърши цялостна проверка за правилността на присъдата по реда на чл. 314 ал. 1 от НПК, прие следното:

Първоинстанционият съд е разгледал делото при условията на съкратеното съдебно следствие по реда на чл. 371 т. 2 от НПК, приемайки признатите от подсъдимият факти по обстоятелствената част на обвинителният акт за доказани, чрез събраните на досъдебното производство доказателства.

Окръжният съд е извършил подробен анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства.Установил е от фактическа страна, че при извършеното на 22 август 2014 г. претърсване в стопанисваното от подсъдимия барче били намерени и иззети, подробно описани в протокола за претърсване и изземване следните вещи: в мивката на заведението е намерен прозрачен полиетиленов плик, завързан на възел в единия край, съдържащ хартиени пликчета и други малки прозрачни пликчета с бледокафяво прахообразно вещество, както и една банкнота от 2 лева. В мъжка чанта, която била прехвърлена през рамото на малолетния свид. Р. Д. , били намерени и иззети прозрачен полиетиленов плик, вързан на вързоп, съдържащ картиени пликчета, 2 6роя мобилни апарати марка "Нокиа", 1 брой мобилен апарат "Самсунг" и 1 брой мобилен апарат "Сони", 9 6роя таблетки с надпис "S.", 1 брой контактен ключ за лек автомобил "Опел", монети с различна номинална стойност и 2 6роя лични карти на лицата Б. Р. С. и Е. С. М. До южния прозорец върху плот на дървена маса и върху плот на метална маса, и на пода са намерени 3 броя спринцовки с прозрачна течност. Върху масата са намерени банкноти и монети, подробно описани в протокола за претърсване и изземване.

При извършения оглед на веществените доказателства и изготвения снимков материал е установено, че в прозрачния полиетиленов плик се намират 106 броя хартиени пликчета и 5 6роя вързопчета с бледокафяво пракообразно вещество, които при направения полеви тест реагирали на хероин. От найлоновата торбичка е иззета дактилоскопна следа.

При извършения оглед на веществените доказателства, на вещите намерени в иззетата мъжка черна чанта е установено, че в

прозрачния полиетиленов плик се намират 41 броя хартиени пликчета, които след направения полеви тест на прахообразиото вещество, същото реагира на хероин.

Възприетото от съда заключението по назначената дактилоскопна експертиза е установила, че иззетата от найлоновия плик дактилоскопна следа е годна и принадлежи на третия /десен среден/ пръст на подсъдимия Й. .

Кредитираната от съда физико-химическа експертиза безспорно установява, че:

1. Бледокафявото прахообразно вещество, съдържащо се в представените за изследване 5 6роя прозрачни полиетиленови торбички, завързани на възел под формата на вързопче - обект N 1, представлява хероин с активен наркотичен компонеит диацетилморфин с концентрация 41 %. Общото нето тегло на бледокафявото прахообразно вещество, съдържащо се в петте броя вързопчета, преди всички изследвания, се равнява на 3.028 грама.

2. Бледокафявото прахообразно вещество, съдържащо се в представените за изследване 106 броя хартиени пакетчета - обект N 1, представлява хероин с активен наркотичен компонент диацетилморфин с коицентрация 41 %. Общото нето тегло на бледокафявото прахообразно вещество, съдържагца се в 106 броя пакетчета, преди всички изследвания, се равнява на 1.174 грама.

3. Бледокафявото прахообразно вещество съдържащо се в представените за изследване 41 броя хартиени пакетчета - обект № 2, представлява хероин с активен наркотичен компонент диацетилморфин с концентрация 41 %. Общото нето тегло на бледокафявото прахообразно вещество, съдържащо се в 41 броя пакетчета, преди всички изследвания, се равнява на 0.449 грама.

4. В представената за изследване спринцовка без игла се доказва наличие на хероин с активеи наркотичен компонент диацетилморфин.

5. В представените за изследване 8 и ½ броя таблетки е доказано наличие на бупренорфин. Общото тегло на таблетките е 3.326 грама.

6. В представените за изследване 2 6роя сприндовки с игли се доказва наличие на бупренорфин.

Експертизата сочи, че хероина е наркотично вещество и подлежи на контрол съгласно Единната конвенция на ООН за упойващите средства от 1961 г., както и съгласно Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/. Хероинът се намира в Списък І към чл. 3 ал. 2 т. 1 на ЗКНВП, включващо „Растение и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина".

Експертизата сочи също, че бупренорфинът е наркотичио вещество и подлежи на контрол, съгласно ЗКНВП. Бупренорфинът се намира в Списък IП към чл. 3 ал. 2 на ЗКНВП, включващ „Р".

Възприетата от първоинстанциония съд фактическа обстановка се базира на направените от подсъдимия Й. самопризнания, показанията на свидетелите А. , М. В. З. , С. А. И. , М. Д. С. , И. Д. М. , Д. Г. Г. , А. Т. В. , В. Т. К. , А. Я. С. , Р. А. Д. , Б. Р. С. , Е. С. м., Д. И. М. , М. М. К. и М. С. Д. , заключенията на съдебно физико-химическата експертиза и дактилоскопната експертиза, писмените и веществените доказателства, приложени по делото.

Доказано е чрез показанията на разпитаните свидетели А. С. , С. И. и М. З. , редовното купуване на наркотични вещества от подсъдимия, по два лева за доза. На 22 август 2014 г. свид. А. С. купил "три дози кероин" извадени от подсъдимият от прозрачна "найлонова торбичка" с хартиени пакетчета в нея, намираща се в джоба на неговия паиталон. Свидетелят М. З. купил от подсъдимия, същия ден, четири пакета по два лева единия, които подсъдимият извадил от найлонова торбичка, намираща се в черна чанта с дълга презрамка "на врата на едно малко момченце, което беше в барчето" /л.32 от ДП/. Това се потвърждава и от показанията на свид. С. И. , който като отишъл в барчето видял "едно малко момченце, което седеше на пейката и на рамото му имаше една черна чантичка". Свидетелят си купил три пакета всеки по два лева, които подсъдимият извадил от джоба на панталона си от една торбичка, в която имало „още доста направени пакетчета". Показанията на тези свидетели се подкрепят и от показанията на свидетелите Е. , А. В. , В. К. и А. С. От своя старана, показанията на разпитаните свидетели кореспондират с намерения при претьрсването в мивката полиетиленов плик с наркотично вещество върху който дактилоскопната експертиза открива следа годна и принадлежаща от третия / десет среден / пръст на подсъдимия Й. .

Безспорна е установено по делото, че иззетите наркотични вещества в полиетиленови пликчета, едното намиращо се в мивката, а другото в черната мъжка чанта, сложена през врата на малолетния внук на подсъдимия - свид. Р. Д. , подробио описани в протокола за претърсване и изземване от 22 август 2014г., принадлежат на подсъдимия.

Законосъобразно съдът е квалифицирал извършеното от подсъдимия И. престъпление по чл. 354а ал. 2 изр. 2 предл. 2 т. 4, във вр. с ал. 1 предл. 4 във вр. с чл. 29 ал. 1 б. "Б" от НК. При условията на "опасен рецидив", без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорисково
наркотично вещество - хероин в 106 броя хартиени пакетчета и 5 броя малки найлонови пликчета "вързопчета", с общо нето тегло 4.202 грама с процентно съдържание на активния наркотично деистващ компонент - диацетилморфин 41 % на стойност 378.18 лева и при условията на посредствено извършителство чрез наказателно неотговорното лице - малолетният Р. А. Д. , държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество - хероин в 41 броя хартиени пликчета с общо нетно тегло 0.449 грама с процентно съдържание на активния наркотично действащ
компонент - диацетилморфин 41% на стойност 40.41 лева, всичко на
обща стойност 418.59 лева и рисково наркотично вещество - 8 и ½ броя таблетки лекарствен препарат „S. - 8mg" с общо тегло 3.326 rрама със съдържание на бупренорфин, без определена пазарна цена. За постигане на целения престъпен резултат подсъдимият Й. е използвал малолетния си внук Р. Д. , извършвайки деянието при условията на посредствено извършителство. Правилно съдът е отбелязал, че се касае до едно единно изпълнително деянието, осъществено при наличие на съчетана съвкупност от действия през определен период от време, създаващи траино престъпно състояние. Обективните елементи от състава на чл. 354а ал. 2 изр. 2 пр. 2 от НК инкорпорират всички видове наркотични вещества – рескови и високорискови. Защитната теза лансирана от адвоката на подсъдимия пред въззивната инстанция за неговото оправдаване за 8 и ½ броя таблетки "S. – 8mg" с общо тегло 3.326 грама, защото е лекарствен препарат е несъстоятелна. Физикохимическата експертиза установява наличието на бупренорфин в този лекарствен препарат, който представлява рисково наркотично вещество и е включен в Списък IП към чл. 3 ал. 2 на ЗКНВП. Именно това е предмета на обвинението и че точно тази съставка подсъдимия е използвал в своята престъпна дейност / а не лекарствения препарат „S. – 8mg" / се доказва от иззетите и изследвани 2 6роя сприндовки с игли, в които е открито наличие на бупренорфин.

Подсъдимият е осъществил деянието при условията на чл. 29 ал. 1 б. "Б". Съдебните актове формиращи "опасния рецидив" са Споразумение № 505/ 19.12.2011 г. на НЗРС, в сила от 19.12.2011 г., и Споразумение от 03.07.2008г. на СлОС, в сила от 03.07.2008 г. Подсъдимият М. е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като изпълнението на наказанието за тези престъпления не е отложено по чл. 66 от НК. От изтърпяване на наказанието по тези присъди не са изтекли пет години по чл. 30 ал. 1 от НК, поради което следва да се приложат правилата на чл. 29 от НК.

Прекият умисъл за извършване на деянието от подсъдимия е обективиран от неговите действия, защото е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е и искал настъпването на общественоопасните последици.

Възражението на защитата направено в съдебно заседание пред въззивната инстанция за необоснованост на обвинителният акт относно липсата на разграничение и описание съдъжанието и нетното тегло на всяко пакетче, е неоснователно. В обвинителният акт се съдържат всички факти, с които държавното обвинение е обосновало извършеното престъпление. Фактите са посочени по начин, който не поражда съмнение в съдържанието на обвинителната теза. Подсъдимият, в рамките на дефиринцираната процедура по Глава 27 на чл. 371 ал. 2 от НПК е признал фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Ето защо, подържаната теза за ограничени процесуални права на подсъдимия е неоснователна.

Основното искане на жалбоподателя за изменяване на присъда по чл. 337 ал. 1 т. 1 от НПК и намаляване размера на наложеното наказание, въззивната инстанция намира за неоснователно.

Първоинстанционият съд е приел в мотивите, че налага наказание на подсъдимия при отегчаващи вината обстоятелства отчитайки вида и количеството на наркотично вещество, обремененото съдебно минало, свързано с предишните му осъждания, извън тези, квалифициращи деянието като "опасен рецидив", осъждан е за подобни престъпления. Освен това е използвал наказателно неотговорно лице в реализиране на престъпната деятелност. Единственото отчетено от съда смекчаващо вината обстоятелство е изразеното съжаление за извършеното. Въпреки, че е приел доминиращото наличие на отегчаващите вината обстоятелства, съдът при приложението на чл. 54 от НК фактически е определил наказание при смекчаващи вината обстоятнелства, близко до законния минимум по инкриминирания състав от шест години лишаване от свобода. Съдът прилагайки разпоредбата на чл. 58а ал. 1 от НК е редуцирал санкцията с 1/3 и е определил окончателно наказание на подсъдимия М. в размер на четири години лишаване от свобода. При определяне размера на кумулативно предвиденото наказание глоба, съдът се е съобразил със семейното, материално и имотно състояние на подсъдимия.

Окръжният съд обосновано е отхвърлил направеното искане за приложението на чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК, тъй като липсват многобройни или изключителни смекчаващи вината обстоятелства. Аргумента на жалбоподателя да се приеме за смекчаващо обстоятелство процесуалното поведение на подсъдимия и желанието да се проведе процедура по реда на съкратеното съдебно следствие, не са от кръга многобройни или изклюителни смекчаващи обстоятества, за да водят до приложението на чл. 55 от НК.

Въззивната инстанция счита, че не следва да се проявява по-голямо снизхождение, чрез изменяване на присъдата по чл. 337 ал. 1 т. 1 от НПК с намаляване размера на наложеното наказание. Обществената опасност на деянието и дееца предвид неговото криминално минало, налагат прилагането на по-засилена наказателна санкция. Чрез продължителното изолиране на подсъдимия в пенитенциарно заведение ще се постигнат целите на чл. 36 от НК. Определеното наказание ще въздейства поправително-възпитателно и възпиращо върху личността на подсъдимия да не извършва в бъдеще подобни престъпления.

Правилно съдът е определил "строг" режим за изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от закрит тип по чл. 61 т. 2 и чл. 60 ал. 1 от ЗИНЗС.

Приспаднал е по реда на чл. 59 ал. 1 от НК времето на взетата мярка за неотклонение "задържане под стража", считано от 23.08.2014 г.

Съдът се е произнесъл по веществените доказателства и направените разноски по делото.

По изложените съображения, въззивната инстанция прие жалбата за неоснователна и потвърди присъдата по чл. 338 от НПК, като правилна, законосъобразна и справедлива.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 3 от 27 януари 2015 год. постановена по НОХД № 496/2014 г., по описа на Сливенският окръжен съд.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд на РБългария в петнадесетдневен срок от получаване писменото съобщение, че е изготвено.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

членове:

 

змер, в зависимост от пълното