ПРЕДСЕДАТЕЛ

Деница Вълкова

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
"ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ"
Златина Иванова
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
"ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ”
Емилия Нашева
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
"НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ"
Пламен Синков
СЪДИИ СЪДИИ СЪДИИ
Златина Иванова Емилия Нашева Деница Вълкова
Мария Тончева Румяна Казларова Пламен Синков
Румяна Манкова Нели Събева Светла Цолова
Събина Христова Илияна Балтова Галина Тодорова
Албена Зъбова
Павел Ханджиев
Пепа Чиликова


Радка Дражева
СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ