ПРЕДСЕДАТЕЛ

Деница Вълкова

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
"ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ"
Румяна Манкова
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
"ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ”
Павел Ханджиев
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
"НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ"
Пламен Синков
СЪДИИ СЪДИИ СЪДИИ
Румяна Манкова Павел Ханджиев Деница Вълкова
Мария Тончева Румяна Казларова Пламен Синков
Събина Христова Нели Събева Светла Цолова
Албена Зъбова Илияна Балтова Галина Тодорова
Иван Воденичаров
Христина Марева
Пепа Чиликова


Петя Петрова
СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ